Sazebník poplatků spojených s dluhopisy

Úkon Poplatek
Převod dluhopisů na nového vlastníka rubopisem zdarma
Změny údajů vlastníka dluhopisů v seznamu držitelů dluhopisů zdarma
Informace z evidence držitelů dluhopisů pro vlastníka či osobu oprávněnou zdarma
Pokyn ke splacení dluhopisů formou reinvestice zdarma
Splacení dluhopisů v řádném termínu zdarma
Změna v osobě investora na základě usnesení o dědictví zdarma
Odeslání upsaných dluhopisů na adresu investora formou pojištěné cenné zásilky zdarma
Odkup dluhopisů mimo řádný termín splacení sazba dle příslušných emisích podmínek
Vyzvednutí dluhopisů ke splacení zástupcem společnosti e-Finance, a.s. v místě určeném investorem (do 7 dnů od objednání vyzvednutí) 1500,-Kč
Vyzvednutí dluhopisů ke splacení zástupce společnosti e-Finance, a.s. v místě určeném investorem (do 30 dnů od objednání vyzvednutí) 500,-Kč