Klíčové ukazatele skupiny k 31.12.2023

Hodnota portfolia e-Finance je
1,7 mld. Kč
u výnosových nemovitostí
Cizí zdroje
1,19 mld. Kč
u výnosových nemovitostí
Net LTV
69 %
cizí zdroje na hodnotě portfolia

Konsolidované portfolio nemovitostí koncernu e-Finance, a.s. k 31.12.2023

Poř.č. Název projektu Společnost SPV v rámci skupiny e-Finance Stručný popis Hodnota 2023 Předpokládaný budoucí investiční náklad Znalecký posudek | Jiný způsob určení ceny
1. Multifunkční budova eFi Palace, Brno eFi Palace, s.r.o. Areál v širším centru Brna, rozkládající se na více než 3500 m2, prošel vícefázovou rekonstrukcí a přestavbou. První etapa, dokončená v listopadu 2013, zahrnuje 53 menších bytů (1+kk a 2+kk), 6 mezonetů (2+kk a 3+kk), kancelářské a obchodní prostory, restauraci a 40 parkovacích míst, s celkovou podlahovou plochou 2874 m2. Druhá etapa, dokončená v únoru 2015, přidala šestipodlažní dvorní křídlo s 29 byty (1+kk až 4+kk), konferenční sál a fitness/wellness prostory, s pronajímatelnou plochou 2052 m2. Provozovány jsou jako hotel pod značkou eFi Hotel a další ubytování je určeno pro dlouhodobé pronájmy. Aktuálně probíhá výstavba třetí etapy, která přidá další byty, garážová stání, kongresový sál a kanceláře. Více 534 490 000 Kč 0 Kč Str. 97 posudku ev.č. 4249-046/2023.
2. Pozemek pro přístavbu a nástavbu multifunkčního objektu eFi Palace, Brno eFi Palace Resort, s.r.o. Multifunkční areál eFi Palace Hotel v Brně, Zábrdovice, projde rozšířením o desetipodlažní přístavbu s dvěma podzemními a osmi nadzemními patry, a dvoupodlažní nástavbu nad stávajícím hotelem. Projekt zahrnuje územní rozhodnutí vydáno v březnu 2018 a stavební povolení z jara 2019. Přístavba, která bude napojena na existující strukturu hotelu, poskytne prostor pro kongresové a wellness zařízení a dlouhodobé pronájmy bytů. Komplex nabídne třípodlažní kryté parkování, hotelové lobby, kanceláře, byty a 52 ubytovacích jednotek v podlažích 3 až 7, s vrcholnými patry obsahujícími byty a konferenční prostory. Více 33 212 000 Kč 300 000 000 Kč Str. 35 posudku ev.č. 6250-047/2023.
3. EFI SPA Hotel e-Finance EU, a.s. Jedná se o historickou budovu v centru Brna na náměstí 28. října 23, kterou dlouhé roky využívala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Tento dům z druhé poloviny XIX. století byl po dohodě s Národním památkových ústavem přestavěn na čtyřhvězdičkový hotel s 35 apartmány, restaurací, řemeslným EFI Pivovarem, wellness centrem a také čtyřiceti šesti krytými parkovacími stáními. Začátkem roku 2018 začala celková rekonstrukce objektu a výstavba podzemních garáží. Hotel byl zkolaudován a otevřen v prosinci 2020. Více 424 900 000 Kč 0 Kč Str.72 posudku ev.č. 6251-048/2023
4. Zámek Račice e-Finance Zámek Račice, s.r.o. Renesanční zámecký komplex, situovaný v lesoparku o rozloze 5,5 ha mezi Drahanskou vrchovinou a Moravským krasem, prochází přestavbou ve třech etapách, porvní dvě etapy byly dokončeny a jsou již v provozu. V roce 2020 bylo vydáno stavební povolení na přeměnu zámku na výstaví prostory, školící středisko a wellness hotel, Celkem vznikne 40 apartmánů, několik kongresových sálů, reprezentativní prostory, prostory wellness v Podzámčí a hlavní budově zámku. Zámek nabízí prohlídky a od roku 2023 ubytování, restauraci, konferenční sály a wellness v Podzámčí a Předzámčí. Více 241 555 000 Kč 60 000 000 Kč Str. 112 posudku ev.č. 6257-054-2023
Zámek Račice: Rekonstrukce a vybudování ubytovacích, restauračních a konferenčních prostor v budovách Podzámčí a Předzámčí a stavební práce na hlavní budově zámku 6/23 – 4/24 58 000 000 Kč 0 Kč Cena dle smluv o dílo.
5. Multifunkční budova eFi Obchodní Galerie, Jihlava e-Finance Jihlava, a.s. Budova v centrální lokalitě na Žižkově ulici v Jihlavě prošla zásadní rekonstrukcí. Tato pětipodlažní komerční budova s výtahem je z 95% pronajata. V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází obchodní galerie s 22 obchodními jednotkami. Třetí a čtvrté podlaží nabízí kancelářské prostory a byty, zatímco v suterénu jsou garáže a sklady. Více 160 000 000 Kč 0 Kč Str. 76 zn.posudek ev.č. 6248-045/2023
Rekostrukce a vybudování nových obchodních prostor (8 obchodních jednotek) v 1NP budovy. 22 000 000 Kč 0 Kč Cena dle smlouvy o dílo.
Nástavba 11 bytových jednotek. Více 10 000 000 Kč 35 000 000 Kč Nedokončená výroba.
6. Bytový dům Holzova, Brno-Líšeň EFI Byty, s.r.o. Dokončený developerský projekt v Líšni na ukici Holzova. Jedná se o 9 bytových jednotek, 7 garáží, 4 parkovací stání. V současnosti jsou byty pronajímány dlohodobým i krátkodobým nájemcům. Více 65 970 000 Kč 0 Kč Str. 46 posudku ev.č. 6099-055/2022.
7. Rezidence Bílovice n. Sv., Brno-venkov, luxusní viladům se třemi byty. e-Finance, a.s. Byty v rodinném domě a pozemky, Bílovice nad Svitavou, Brno-venkov Více 24 000 000 Kč 0 Kč Cena je určena tržním porovnáním.
8. Pozemky, komunikace a sítě pro výstavbu Rodinných domů a FVE obci Tučapy e-Finance Developer, s.r.o. Stavební a budoucí stavební pozemky, sítě a komunikace v obci Tučapy
(cca 20 km od Brna) o celkové výměře cca 22 tis. m2.
12 589 000 Kč 20 000 000 Kč Pořizovací cena.
9. eFi Aparthotel Ia. etapa e-Finance Apart Hotel, s.r.o. Budova určené k bydlení o čtrnácti bytech 2+1, a jednom bytu 2+kk. Byty jsou pronajímány k rekreaci či dlouhodobému bydlení. Více 47 800 000 Kč 0 Kč Jedná se o areál 10 000 m2, kde je v současnosti dokončena první nemovitost . Je zde vydáno pravomocné územní rouhodnutí na nemovitost o 15 ti bytech 2+1 a stavební povolenína nemovitost sloužící jako wellness centrum. Cena dle znaleckého posudku 6168-125/2022.
eFi Aparthotel Ib. etapa Pozemky a projekt pro výstavbu 15ti bytů. V roce 2024 bylo vydáno pravomocné stavební povolení. V současnosti probíhá výběr odavatele stavby. PO dostavbě se bude jednat o identickou budovu z I. Etapy. 7 000 000 Kč 40 000 000 Kč Cena je určena tržním porovnáním a smlouvami o dílo na projektovou dokumentaci.
eFi Aparthotel II. etapa Pozemky a projekt pro výstavbu wellness centra, kongresu a rekreačních apartmánů s vydaným stavebním povolením. Předpokládáme změnu stavebního povolení na výstavbu lázeňských bytů. Více 10 000 000 Kč 100 000 000 Kč Cena je určena tržním porovnáním a smlouvami o dílo na projektovou dokumentaci.
10. Bytové domy v Břeclavi, výstavba 39 bytů. eFi Břeclav, s.r.o. Jedná se o pozemky určené k zástavbě dvěma bytovými domy s celkovým počtem 39 bytů. V současnosti probíhá stavební řízení na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Více 20 000 000 Kč 100 000 000 Kč Cena je určena tržním porovnáním a smlouvami o dílo na projektovou dokumentaci.
11. Čerpací stanice Prušánky eFi Břeclav, s.r.o. Čerpací stanice Prušánky. Stání pro obytné vozy, prostory pro autoservis, které jsou pronajímány. Více 11 000 000 Kč 0 Kč Pořizovací cena + stavební úpravy.
12. Omice, stavební parcela pro výstavbu tří rodinných domů e-Finance Reality, s.r.o. 8 000 000 Kč Cena je určena tržním porovnáním a smlouvami o dílo na projektovou dokumentaci.
13. EFI Pivovar: technologie a stavební úpravy eFi Pivovaru v Brně na Nám. 28 řijna 23. e-Finance EU, a.s. 20 000 000 Kč Cena dle smluv o dílo.

Klíčové ukazatele k 31.12.2023:

Hodnota nemovitostního portfolia: 1 710 516 000 Kč

Čistý dluh (Net Debt): 1 188 432 051 Kč

Podíl cizích zdrojů na hodnotě portfolia nemovitostí (LTV): 69 %

Plánované nemovitostní investice do budoucna: 655 000 000 Kč

Hodnota portfolia po realizaci plánovaných investic: 2 358 816 000 Kč

 

Výklad pojmů

Podíl cizích zdrojů na hodnotě portfolia nemovitostí LTV (Loan-to-Value Ratio)

LTV, neboli Loan-to-Value ratio (poměr čistého dluhu k hodnotě nemovitého majetku), je finanční ukazatel používaný především u úvěrování investic do nemovitostí k vyjádření poměru mezi výší úvěru a hodnotou zajištěného majetku (například nemovitosti). Zdravá hodnota LTV závisí na konkrétních podmínkách trhu a požadavcích úvěrových institucí a investorů, ale obecně platí několik zásad:

Nižší LTV je bezpečnější: Nižší LTV znamená, že dlužník si půjčil menší částku ve vztahu k hodnotě zajištění. To znamená nižší riziko pro věřitele i pro dlužníka, což může vést k lepším úrokovým sazbám.
Typické hodnoty: V mnoha zemích se považuje za zdravé LTV ratio kolem 80 % nebo méně. To znamená, že cizí zdroje nepřesahují 80 % hodnoty nemovitosti.

100 % LTV a více: Některé specifické úvěrové produkty mohou nabízet i úvěry s LTV 100 % nebo vyšší, což znamená, že dlužník nemusí mít žádný vlastní kapitál. Tyto produkty však obvykle nesou výrazně vyšší riziko a jsou spojeny s vyššími úrokovými sazbami.
Regulace a požadavky: Regulativní orgány v mnoha zemích nastavují maximální přípustné hodnoty LTV, aby omezily rizika spojená s půjčováním na realitní trh a chránily ekonomiku.

 

Čistý dluh (Net Debt)

Čistý dluh je finanční ukazatel, který měří celkové množství dluhů společnosti (jako jsou dluhopisy a bankovní úvěry) po odečtení dostupných hotovostních prostředků a hotovostních ekvivalentů. Tento ukazatel poskytuje přesnější obraz o tom, kolik společnost vlastně dluží nad rámec svých ihned dostupných peněžních rezerv. Vyjadřuje efektivní dluhovou zátěž společnosti a je užitečný pro hodnocení její schopnosti splácet své závazky. Čistý dluh je klíčovým ukazatelem pro investory a věřitele, protože poskytuje lepší představu o finančním zdraví a riziku společnosti než pouhý hrubý dluh.

 

Předběžné výsledky

Jedná se o předběžné konsolidované výsledky koncernu k 31.12.2023. Konečné výsledky budou zveřejněny po dokončení auditů výročních zpráv do 15.7.2024.