Sbírka listin

     Notářské zápisy

   Účetní závěrky, výroční zprávy

   Stanovy společnosti

   Ostatní