AXA cestovní pojištění do COVID rizikových zemí

AXA Assistance rozšířila cestovní pojištění ve variantě Excelent o krytí událostí spojených s onemocněním COVID-19 i při cestách do zemí, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nyní nedoporučuje cestovat.

cestovní pojištění covid

 

 

Při turistických i pracovních cestách do zahraničí se vyplatí sledovat Mapu cestovatele, která je k dispozici online na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Mapa informuje občany o podmínkách vstupu do konkrétních zemí světa i podmínkách návratu zpět do České republiky. Součástí mapy je také takzvaný semafor bezpečnosti zemí, který ukazuje, jak vysoké je riziko nákazy COVID-19 v konkrétní zemi.

Cestovní pojištění do zemí, kam MZV nedoporučuje vycestovat

V současné době Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat do většiny zemí světa. V Mapě cestovatele jsou nejvíce rizikové země označeny červenou či šedou barvou a také některé další nespecifikované země. AXA Assistance nově doplnila u cestovního pojištění pro turistické cesty ve variantě Excelent krytí pro události spojené s nákazou COVID-19 i do těchto nejrizikovějších zemí. Vztahuje se na celý svět s výjimkou USA, Kanady a Mexika. Limit léčebných výloh na COVID-19 je jeden milion korun. Standardní léčebné výlohy jsou kryty do celkového limitu léčebných výloh.

Cestovní pojištění při cestách do zelených a oranžových zemí

Při cestách do zemí označených v semaforu zelenou nebo oranžovou barvou (pozn. a některých dalších vyjmenovaných „bezpečných“ zemí), kryje cestovní pojištění AXA Assistance události způsobené onemocněním COVID-19 až do výše celkového limitu léčebných výloh. V současné době spadá do „zelené oblasti“ například Austrálie, Nový Zéland či Thajsko. Oranžové je nyní například Řecko a Norsko, Island či Finsko (pozn. k 7. 2. 2021).

Karanténa v zahraničí a testování na COVID-19

Když se v zahraničí dostanete bez zdravotních komplikací do nařízené preventivní karantény, kryje AXA Assistance v rámci cestovního pojištění náklady na ubytování a stravu v případě, že karanténa neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování nebo na náklady místních úřadů. Pojišťovna vám uhradí také náklady na návrat domů po ukončení nařízené preventivní karantény, pokud nemůžete využít původně plánovaný způsob dopravy.

Z cestovního pojištění nejsou hrazeny namátkové preventivní testy před odletem nebo po příletu do vybrané země. Stejně tak nejsou hrazeny preventivní testy po návratu zpět do České republiky. Z pojištění léčebných výloh jsou proplaceny pouze testy sloužící k určení diagnózy v případě ohrožení vašeho zdraví nebo života.