Společnost e-Finance, a.s. se připravuje na veřejnou nabídku akcií

Společnost e-Finance, a.s. se připravuje na veřejnou nabídku akcií své dceřiné nemovitostní společnosti, EFI Hotels & Properties, a.s. V průběhu následujících pěti let plánuje společnost v rámci této strategie nabídnout akcie jak veřejnosti, tak institucionálním investorům.

 

Tato nabídka akcií je považována za klíčový krok v rámci dlouhodobé strategie e-Finance, a.s. Od roku 2013, kdy byl založen první hotel skupiny EFI Palace Hotel, se hotelové portfolio a portfolio nájemních nemovitostí neustále rozvíjelo a e-Finance posilovala své postavení na trhu nemovitostí a hotelnictví. 

V portfoliu EFI Hotels & Properties, a.s., dceřiné společnosti e-Finance, se nachází prestižní brněnské objekty EFI Palace a EFI SPA Hotel, doplněné o jihlavskou EFI Obchodní Galerii. V roce 2023 dosáhla celková hodnota těchto majetků podle znaleckých posudků více než 1,2 miliardy korun, což je důkazem jejich významného investičního potenciálu. 

 

Nabídka akcií bude veřejnosti předložena po dokončení rozšíření EFI Palace přístavbou na vedlejším pozemku o dalších 60 bytů. Součástí tohoto rozšíření budou i dvě podzemní podlaží garážových stání, kancelářské prostory a kongresové prostory umístěné na střeše přístavby. Další významným projektem je nástavba EFI Obchodní Galerie o jedno další podlaží a vybudování parkovacích stání v prvním podzemním podlaží této obchodní galerie. Dokončení těchto stavebních prací je plánováno na rok 2026. Společnost e-Finance financuje tyto stavby průběžně kombinací veřejných emisí dluhopisů a bankovním financováním. 

 

Cílem připravované nabídky akcií je umožnit další rozvoj EFI Hotels & Properties, a.s. prostřednictvím akvizice dalších hotelů a nájemních nemovitostí jak v České republice, tak i v zahraničí. Tato strategie také poskytne stávajícím a novým investorům příležitost získat podíl na úspěšné společnosti v rychle rostoucím sektoru. e-Finance, a.s. zůstane i nadále většinovým vlastníkem EFI Hotels & Properties, a.s. a bude do budoucna řídit její rozvoj, což umožní svým investorům podílet se na ziscích této společnosti.  

 

Po schválení prospektu pro účely veřejné nabídky akcií Českou národní bankou plánuje e-Finance v průběhu let 2024 – 2026 prioritně nabídnout akcie svým stávajícím investorům do dluhopisů společnosti. Až po této fázi má e-Finance v úmyslu akcie nabídnout širší veřejnosti prostřednictvím některé z burz cenných papírů. 

 

Očekává se, že tato strategie nabídky akcií přinese významné příležitosti pro všechny zúčastněné strany.