O hypotékách – co byste měli vědět o hypotečních úvěrech

Co je hypotéka

Dle zavedené praxe většiny bank v ČR je hypoteční úvěr:

 • úvěr, který je účelový (koupě, rekonstrukce, výstavba),
 • úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti,
 • úvěr, u něhož je zjišťována bonita klienta, tj. propočet schopnosti klienta úvěr řádně splácet.

Účely hypotečního úvěru

Prostředky z hypotečního úvěru lze použít na:

 • koupi nemovitosti, včetně stavebního pozemku,
 • výstavbu nemovitosti,
 • rekonstrukci, modernizaci nebo opravu nemovitosti,
 • vypořádání (refinancování) úvěru nebo půjčky na investice do nemovitosti,
 • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, včetně vypořádání SJM po rozvodu,
 • úhrada členského podílu nebo úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu.

Zvláštní typy úvěrů

 • Americká hypotéka neboli hypotéka bezúčelová, tedy úvěr u něhož banka nestanoví, nezjišťuje ani nekontroluje účel na který jsou prostředky z úvěru klientem vynakládány.
 • Hypotéka bez dokládání příjmů – hypoteční úvěr, u něhož banka neposuzuje bonitu klienta a neptá se jej na příjmy. Tento úvěr bývá poskytován do max. 60 % hodnoty zastavené nemovitosti a bývá poskytován s vyšší úrokovou sazbou.
 • Předhypoteční úvěr – úvěr, který po omezenou dobu, většinou do max. 1 roku není zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Tento typ úvěrů bývá využíván pro koupi družstevního bytu, kdy klient nemá možnost poskytnout bance do zástavy jinou nemovitost, přičemž nejpozději do jednoho roku musí být tento úvěr splacen řádným hypotečním úvěrem, který již je zajištěn nemovitostí.

V rámci koncernu e-Finance, a.s. se zprostředkováním hypoték zabývá e-Finance EU, a.s.