e-Finance, a.s. navýšila vlastní jmění společnosti na 34 mil. Kč

e-Finance plnící peroe‑Finance, a.s. v prvním pololetí roku 2013 navýšila vlastní jmění společnosti na 34.322.784 Kč (34,3 mil. Kč). Před odečtením nákladových úroků na peníze z emitovaných dluhopisů byl hospodářský výsledek e‑Finance, a.s. za první pololetí roku 2013 před zdaněním ve výši 5.123.370 Kč (5,1 mil. Kč). Po odečtu těchto nákladových úroků činil potom zisk před zdaněním částku 2.001.098 Kč (2 mil. Kč).

Skupina e‑Finance (včetně 100% dceřinných společností) vlastní v současnosti investiční a developerské nemovitosti v hodnotě okolo 120 mil. Kč, viz. Aktuální projekty e‑Finance.

e‑Finance, a.s. poskytla realitní úvěry zajištěné nemovitostmi v úhrné hodnotě 72 mil. Kč. Do této částky jsou zahrnuty i úvěry dceřiným společnostem na pořízení nemovitostí uvedených v aktuálních projektech e‑Finance.

Díky výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat dosahování dobré ziskovosti i v následujících letech.

Rozvaha e-Finance a. s. k 30.6.2013