Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 %

  • Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč
  • Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000 klientů
  • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,6 % na 519,4 miliardy Kč
  • Objem vkladů ve Skupině KB stoupl meziročně o 7,5 % na 646,1 miliardy Kč
  • Celkový objem prostředků klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostl o 14,5%
  • Konsolidovaná aktiva vzrostla meziročně o 6,2 % na srovnatelné bázi, na 890,6 miliardy Kč
  • Ukazatel jádrové Tier 1 přiměřenosti za Skupinu KB dosáhl výše 16,5 %

Praha, 5. srpna 2015 – Komerční banka za první pololetí roku 2015 vykázala silný růst objemu úvěrů, vkladů a aktiv, které spravuje svým klientům. Počet zákazníků i nadále rostl.

Čistý zisk náležející akcionářům vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč. Konsolidované výnosy díky rostoucím objemům obchodů stouply o 0,7% 1). Běžné provozní výdaje zůstaly meziročně na stejné úrovni (+0,3%), vykázaný růst o 6,8 % byl důsledkem nového povinného odvodu do Fondu pro řešení krize. Náklady rizika se snížily o 84,9 % v souladu s dobrou kvalitou úvěrového portfolia.

„Ekonomické prostředí v České republice je v současné době příznivé pro rozvoj bankovního podnikání a Komerční banka se na tomto růstu plně podílí. Jsem rád, že naši klienti ocenili vylepšení produktů i služeb dostupných prostřednictvím poboček a přímého bankovnictví, což se projevilo posílením tržní pozice KB.” řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Růst portfolia hypoték a spotřebních úvěrů byl v KB rychlejší než průměr za celý trh. KB se zároveň daří navyšovat počet svých klientů ve všech segmentech, a to i přes intenzivní marketingovou aktivitu konkurence.“ vysvětlil.

Finanční ukazatele také potvrdily dobrou finanční vybavenost Skupiny KB. Ukazatel jádrové Tier 1 kapitálové přiměřenosti za Skupinu KB podle standardů Basilej III dosáhl výše 16,5 % a likvidita měřená poměrem čistých úvěrů k objemu depozit dosáhla vynikající výše 76,6 %. „Finanční výsledky vnímám jako velmi dobré v době, kdy úrokové sazby dosáhly svých nových historických minim a když jsme zaúčtovali náklady na nový regulatorní požadavek. Nicméně jsme si vědomi další regulatorní zátěže, která je před námi,“ dodal Albert Le Dirac’h.

Na konci června měla Komerční banka 42 834 akcionářů, z toho 37 666 byly fyzické osoby
z České republiky.


 1) Upravené o vliv účetní dekonsolidace Transformovaného fondu, který je spravován KB Penzijní společností. Neupravené celkové provozní výnosy poklesly meziročně o 1,0 %.

 

Zdroj: tisková zpráva Komerční banka, a. s.