Komerční banka poskytne svým klientům zvýhodněné úvěry EuroInovace v objemu 4,2 miliardy Kč

Komerční banka nabízí firemním klientům úvěr EuroInovace s výhodnějšími parametry. Prostřednictvím nově uzavřeného kontraktu s Evropským investičním fondem (EIF) došlo ke zlepšení podmínek celého programu a k navýšení objemu financování pro nadcházející dva roky o 4,2 miliardy Kč. Jedná se o nejvyšší částku určenou pro české banky. V rámci tohoto programu KB v uplynulém období alokovala na podporu inovativních projektů klientů již více než 3 miliardy Kč.

„Zvýhodněný úvěr EuroInovace zapadá do dlouhodobé strategie Komerční banky zaměřené na podporu českých podnikatelů a firem. Inovativnost našich klientů přitom hraje klíčovou roli při zvyšování jejich konkurenceschopnosti jak na domácích, tak zejména na zahraničních trzích. Naše zkušenosti potvrzují, že o zvýhodněné financování inovací je mezi českými firmami mimořádný zájem,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v Komerční bance.

Úvěr EuroInovace je určen na krytí investičních a provozních potřeb klientů v souvislosti s financováním jejich inovativních projektů. Shodně jako v předchozích dvou letech je záběr podporovaných aktivit široký, jedná se například o financování investic do vývoje výrobků, procesů, služeb nebo investic do výzkumu a vývoje.

Klienti Komerční banky získají úvěr s automatickou zárukou EIF a výhodnější cenové podmínky (než u standardního investičního úvěru) s nižšími nároky na zajištění. Záruka EIF nejen snižuje požadavky na zajištění ze strany klienta, ale také zjednodušuje proces administrace a zaručuje výhodnější úrokovou sazbu.

Parametry úvěru poskytnutého v rámci programu EuroInovace byly nastaveny tak, aby reflektovaly potřeby širokého spektra klientů Komerční banky. Výše úvěru může být od 700 tisíc až do 190 milionů Kč, volit lze mezi pohyblivou nebo pevnou úrokovou sazbou a doba splatnosti je až 10 let.

Úvěr EuroInovace je určen pro malé a střední podniky s ročním obratem do 50 mil. EUR nebo bilanční sumou aktiv do 43 mil. EUR, s maximálně 250 zaměstnanci a také podniky se střední kapitalizací, které zaměstnávají méně než 500 zaměstnanců.

Při přípravě financování projektů jsou vedle bankovních poradců klientům k dispozici také regionální EU Point specialisté Komerční banky, kteří poskytují komplexní poradenský servis v oblasti dotací z fondů EU i jiných zdrojů.

 

zdroj: tisková zpráva Komerční banka, a. s.