Na pojištění zavazadel při cestách nezapomínejte

Ať už si při přípravě na dovolenou balíme pouze nejnutnější věci běžné potřeby či dražší předměty, ztrátu či poškození zavazadel pociťujeme vždy citelně. Zanechávají nás v nepříjemné situaci. Vždyť zavazadla symbolizují naše jistoty, které jsme si přivezli z domova. Bohužel však nikdy dopředu nevíme, co se během cesty může stát.

Pojištění zavazadel bývá standardním připojištěním; především se s ním můžete setkat u cestovního pojištění a u pojištění motorových vozidel. Je natolik užitečné a oblíbené, že bývá nezřídka součástí základního balíčku.

Pojištění kryje všechna zavazadla, která slouží pojištěnému pro jeho osobní potřebu při cestě, počítají se například i fotografické přístroje a tablety. Také se může vztahovat na předměty zakoupené na dovolené, v takovém případě však nejspíše budete požádáni, abyste tuto skutečnost dokázali. Vzhledem k tomu, že například potvrzení od obchodníka často vezete právě v některém zavazadle, to nemusí být nejlehčí záležitost.

K pojistné události může dojít při poškození, ztrátě, krádeži vloupáním, loupežným přepadením, vandalismu nebo při živelní události. U pojišťoven se můžete setkat s drobnými odlišnostmi v terminologii, stejně jako s variantami bez odcizení i s ním a podobně.

Velmi důležitým tématem jsou limity pojištěných věcí, které nemusí vyhovovat každému. U nabídek tuzemských pojišťoven se povětšinou setkáme s limity 10 000 Kč, 20 000 Kč, případně se dá najít i nabídka s limitem 30 000 Kč celkové hodnoty všech zavazadel. V mnoha případech však stačí, když má pojištěný s sebou notebook nebo mobilní telefon a přes částku se může i bez pomoci dalších věcí snadno přehoupnout. Můžete se navíc setkat i s limitem na jedno zavazadlo. Dle svého odhadu a svědomí volte proto raději vyšší pojistné limity.

Finanční náhrady pojišťoven v případě pojistných událostí se mohou velmi odlišovat. Porovnejte si proto pozorně nabídky jednotlivých pojišťoven – můžete tak učinit na našich stránkách www.pojisteni.com, kde je vše přehledně znázorněno nebo využijte přímo služeb některého z našich pojišťovacích poradců.

Pamatujte, že pojistnou událost musíte ohlásit pokud možno co nejdříve, mělo by to být do 24 hodin. Při podezření na pojistnou událost zavolejte asistenční službu své pojišťovny. Připravit byste si měli také dokumenty, které se k pojistné události vztahují, ať už od policie, hotelu, ve kterém došlo k požáru nebo z jiné relevantní strany.

Kdy se na pojištění zavazadel nemůžete spolehnout? U škody způsobené plísní, vlhkostí, pronikáním spodních vod, srážkami, jadernou energií, zářením, krádeží věcí ze stanu, vystavením věci užitkovému ohni a dalších, které nejdete v pojistných podmínkách. Pojišťovna také ztrátu nepokryje, pokud jsou krádež či zničení způsobené nepozorností majitele zavazadel. Po krádeži Vašich věcí z neuzamčeného vozidla se tak kompenzace dočkáte jen těžko.

Co se týče věcí, nelze pojistit například takové, které slouží k výkonu povolání, starožitnosti a cennosti, potraviny, dále pak platební karty, cenné papíry a peníze, letenky a všechny druhy jízdenek, nosiče dat a také na zvířata.

Zajímavým a nepříliš známým připojištěním je i pojištění zpoždění zavazadel. Taková zavazadla však musí být řádně zaregistrována a dorazit do destinace nejméně 5 hodin po Vašem příjezdu. Pojišťovna Vám poté poskytne finance k zakoupení nejnutnějších potřeb.

Nezapomeňte si tedy pojistit zavazadla. Stojí to zpravidla jen desítky korun a nahrazuje bolestné ztráty. V zavazadlech zpravidla vozíme drtivou většinu důležitých věcí, se kterými vyrážíme na výlet. Mělo by být tedy naší povinností k sobě samým si je pojistit a zamezit tak nejen samotným ztrátám na majetku, ale i problémům, které mohou následovat.