Tři čtvrtiny českých dětí si umí najít cestu ke sportu samy

Praha, 3. listopadu 2015 – České děti nejsou líné a samy od sebe vyhledávají pohybové aktivity. Třem čtvrtinám z nich dokonce nemusí s výběrem sportu pomáhat rodiče. Ti usměrňují své potomky v méně než třetině případů. Životní styl celé rodiny však má i tak zásadní dopad na celkový vztah dětí ke sportu. Rodiny s pestrými zájmy totiž inspirují děti více než pasivní domácnosti. Tyto a další závěry vyplývají z rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa „Česká rodina žije“.

 České děti jsou v oblasti sportu až překvapivě samostatné. 75 % z nich si samo určí, kterým sportem se chce zabývat. Důležitou roli hraje kolektiv. 23 % mladých sportovců inspirovali jejich kamarádi. Již menší vliv mají učitelé, respektive trenéři. Dohromady přivedou ke sportu 11 % nezletilých,“ představuje zajímavá fakta z průzkumu Petr Hartoš, analytik pojišťovny Kooperativa

ceske_deti_grafZdroj: Česká rodina a její potřeby (n=745). Nadace Kooperativa, léto 2015).

 Z průzkumu dále vyplývá, že děti rodičů, kteří aspirovali na profesionální sportovní kariéru, se sportu častěji věnují na závodní úrovni. Naopak v případě dětí, pro které je pohyb pouze volnočasovou aktivitou, se jejich rodiče většinou věnovali sportu pouze rekreačně.

Ačkoliv rodič zpravidla neovlivní výběr konkrétního sportu, láska k pohybu se dědí z generace na generaci. Pro mladého sportovce je tedy aktivita rodičů zásadní. Rodiny s pestrými zájmy inspirují více než pasivní domácnosti. Tuto hypotézu potvrzuje česká socioložka Jiřina Šiklová: „To, jak se v rodinách tráví volný čas, do značné míry závisí na tzv. kulturním a sociálním kapitálu. Tam kde se více čte, učí cizím jazykům nebo chodí do divadla, se děti vedou i k pohybu. Rozdíl v podpoře sportu mezi aktivní a pasivní rodinou činí až 20 %.“ Tradičními rodinnými aktivitami jsou podle 26 % respondentů kratší procházky, o 4 % méně uvedlo cyklistiku.

 Závěry vyplývají s rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa, který byl realizován agenturou Perfect Crowd na reprezentativním vzorku českých rodin. Šetření s názvem „Kde se rodí zdraví“ je součástí dlouhodobého projektu „Česká rodina žije“, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by mohl pomoci vyšetřit.

Zdroj: tisková zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa