Nová fasáda na Zámku Račice

Po letní sezóně jsme se pustili do zbývajících oprav fasády Zámku Račice. Jedná se o nedokončené plochy jihovýchodní fasády a štítových stěn v jihozápadním směru. Souběžně probíhá i oprava balkonů a pískovcových balustrád.

V hlavní budově zámku budou v zimních měsících postupně probíhat zajišťující statické práce na stropních konstrukcích a nové plánované rozvody zdravotechnických instalací a topení.

Na budově Předzámčí se pokračuje také. Zde probíhají fasádní práce na posledních částech doposud neopravených venkovních omítek. V plánu je i přeložení střechy novou střešní krytinou, a to ve významné ploše s nejvíce degradovanou a rozpadající se původní bobrovkou.

O novinkách i o tom, jak naše práce probíhají, Vás budeme průběžně informovat.