AXA uvedla do praxe samoregulační opatření ČAP

AXA uvedla do praxe samoregulační opatření ČAP, která klientům pomohou lépe se zorientovat v nabídce investičního životního pojištění, aby si je mohli sjednat na základě transparentních a přehledně podaných informací, které jim budou k dispozici po celou dobu pojištění.

Nová samoregulační opatření České asociace pojišťoven, na kterých se její členské pojišťovny dohodly v loňském roce, vstoupila 1. ledna 2015 v platnost. AXA už ale některá z těchto opatření ve svých materiálech používá dlouhodobě. Téma kvality je pro AXA klíčovou součástí strategie a také proto již v červnu minulého roku představila společně s Deloitte standard kvality a nabídla jej do diskuze na pojišťovacím trhu.

„Kvalita prodeje životního pojištění z pohledu klienta je na českém trhu stále velké téma. Samoregulační opatření ČAP samozřejmě vítáme. V loňském roce jsme navíc přišli s iniciativou vytvořit komplexní samoregulační mechanizmus, standard kvality, který by regulační pravidla doplňoval,“ říká Peter Socha, ředitel životního pojištění a spoření AXA v ČR a SR.

Mezi nová opatření patří modelace vývoje pojištění ve více variantách, která slouží k tomu, aby byl klient dopředu informován o vývoji předpokládané výše kapitálové hodnoty pojištění i odkupného. Poradce tak klientovi už při sjednání smlouvy ve speciálním programu může názorně ukázat čtyři varianty průběhu pojištění při různé výši zhodnocení. Kromě těchto vzorových výpočtů, kdy procentuální zhodnocení zadává poradce po diskuzi s klientem, budou automaticky vytvořeny další dvě varianty s lepším a horším zhodnocením, a vždy také varianta se zhodnocením nulovým. Maximální výše pro modulaci zhodnocení však činí 7 % s tím, že pro konzervativní investice se bude používat reálnější nižší procento. Všechny tyto výpočty klient uvidí i přehledně graficky znázorněny, aby je mohl snadno porovnat.

Zcela novým opatřením je zavedení standardizovaného ukazatele nákladovosti (SUN). Česká asociace pojišťoven stanovila jednotnou metodiku tak, aby měl klient informaci o klíčových nákladech investičního životního pojištění a mohl i tento parametr jednoduše srovnávat s nabídkami ostatních pojišťoven. Tento ukazatel se bude uvádět u investičního životního pojištění, které má také rizikovou složku. Z přehledného koláčového grafu může klient vyčíst nejen to, kolik zaplatí na poplatcích, ale také to, jaká část pojistného připadá na krytí rizik a jak velká suma z celkově zaplaceného pojistného se bude zhodnocovat v investiční složce.

Definované parametry dalších dvou standardů jako jsou informace uváděné ve výročních dopisech a obsah předsmluvních informací už AXA ve svých materiálech v podstatě splňovala ještě před jejich zavedením v rámci samoregulačních opatření ČAP. V těchto materiálech tak jen dolaďujeme drobnosti, aby byly pro klienta ještě přehlednější a srozumitelnější. Všechny předsmluvní informace může navíc klient najít volně ke stažení na webových stránkách AXA v dokumentech nazvaných Informace pro klienta.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny AXA