Komerční banka a AMSP ČR navážou na dlouholeté partnerství také v roce 2016

Podpora začínajících podnikatelů a řemesel, jednodušší čerpání evropských dotací a pomoc s úspěšným vstupem a působením na zahraničních trzích – to jsou hlavní oblasti spolupráce Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pro rok 2016. K podpisu nové smlouvy, prodlužující dosavadní spolupráci, došlo v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který je pro řadu malých a středních podniků každoročně významnou událostí.

„Kromě grantů, poradenství a řady informačních a motivačních programů, nabízí Komerční banka začínajícím podnikatelům výhodné produkty, ať už jde o účet zdarma nebo financování podnikatelských aktivit. Pro příští rok se chystáme společně s Asociací dále rozšířit i podporu drobných živnostníků, zejména pak řemesel a řemeslných cechů,“ říká Patrice Begue, výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci Komerční banky.

Nová rámcová smlouva mezi KB a AMSP ČR navazuje na dlouholetou úspěšnou spolupráci obou partnerů. Spojení stabilní banky s nezávislou organizací vytváří platformu se společným cílem – zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích. Partnerství si klade za cíl podporovat aktivity
v oblasti dotací EU, exportu, stejně jako v projektech zaměřených na začínající podnikatele, například úspěšný grantový program „Nastartujte se“, ale i v oživování významné řemeslné výroby.

„Spolupráce s AMSP ČR je pro Komerční banku jako lídra firemního bankovnictví naprosto klíčová. Partnerství nám pomáhá porozumět současným potřebám celého sektoru, dynamice očekávaných změn a umožňuje nám efektivně podporovat hlavní pilíř české ekonomiky, tedy malé a střední podniky a živnostníky,“ uvedl Vladimír Jeřábek, člen představenstva Komerční banky.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR k tomu dodává: „Spolupráci s Komerční bankou jsme před pár lety založili nikoliv na velkých gestech a silných prohlášeních, ale na každodenní práci našich týmů. Po pár letech můžeme prohlásit, že soutěže Nastartujtese.cz, Rok řemesel, časopis Trade News nebo třeba společná publikace o řízení exportních rizik nemají na našem dvorku konkurenta. Každý rok si přidáváme více práce a dnes je z toho opravdu velké partnerství s hmatatelnými výsledky.“

 

Zdroj: tisková zpráva Komerční banka, a. s.