6 nových druhů pojištění na pojisteni.com

Na pojišťovacím serveru Pojisteni.com, který provozuje společnost e-Finance Makléři, s.r.o. je k dispozici dalších šest pojištění, která mají usnadnit zájemcům o finanční ochranu jejich sjednání.

Stránky Pojisteni.com už několik let poskytují zájemcům o pojištění služby v oblasti on-line zprostředkování pojistné ochrany, možnosti srovnat si nabídky pojišťoven i obecné informace ze světa pojištění, kterými se snaží udržovat informovanost veřejnosti o této složité oblasti a usnadnit jim případně volbu pojistného produktu.

Nově nyní přibyla na stránkách nová skupina pojištění. Skupina užitečných pojištění pro Vás obsahuje nově pojištění lodí, koňů, hrobů, myslivců, úrazové pojištění a také rodinného právníka.

Společnost e-Finance Makléři, s.r.o. se tímto snaží vyjít vstříc lidem, kteří by rádi první krok procesu sjednání těchto pojištění co nejvíce zefektivnili. Nyní máte tedy možnost si z pohodlí Vašeho domova zadat, jaké pojištění byste rádi a kritéria, která požadujete – tedy v jaké podobě byste si pojištění přáli.

Po odeslání dotazu s vyplněnými informacemi od Vás se Vám obratem ozve náš pojišťovací specialista. Bude již mít pro Vás připravené nabídky pojištění, které odpovídají Vašim přáním a potřebám, rád s Vámi probere dotazy a doporučí dle svých zkušeností takové pojištění, které je pro Vás nejvhodnější a bude také nejlépe sloužit.

Velmi jednoduchým způsobem tak nyní máte možnost si on-line zadat, jaké pojištění byste si přáli. Zbytek již zařídí pojišťovací poradce společnosti.

 

Pojištění lodí

Přestože pojištění lodí nepatří díky geografickému umístění České republiky mezi nejčastěji sjednávaná pojištění, patří mezi důležité pojistné ochrany. Velká většina klientů si sjednává toto pojištění pro jachty v Chorvatsku a Itálii, v našich zemích slouží obvykle, ne však vždy, pro pojistnou ochranu při závodech nemotorových lodí.

Můžete si v rámci tohoto pojištění sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního vozidla jak pro Evropu, tak pro celý svět. Také je Vám k dispozici pojištění odpovědnosti za újmu při závodech a soutěžích, které lze sjednat krátkodobě, ale také i v celoroční variantě.

Součástí pojištění lodí je i havarijní pojištění, kde můžete zvolit mezi kombinací rizik živel, odcizení, vandalismus a havárie tak, aby odpovídala ochraně, kterou si přejete.

 

Pojištění hrobů

I na pojištění hrobů je potřeba myslet. Místo posledního odpočinku nemusí zůstat tak nerušeno, jak bychom si mohli přát, přitom částky na opravu bývají nemalé.

V rámci pojištění hrobů si můžete pojistit stále častější vandalismus. Jelikož místo odpočinku není bohužel chráněno před podobnými problémy, je dobré myslet i na situace, jako je tato. Patří sem i pojištění se pro případ loupeže, ke kterým také dochází. Pojištění proti živlům uzavírá možnosti, jak můžete hrob pojistit a chrání například při povodních a nebo například vichřici, kdy strom zavalí náhrobek.

Pojistníkem nemůže být provozovatel hřbitova, ale pouze majitel hrobu. Je tedy zcela na Vás místo odpočinku pojištěním ochránit, pokud nechcete čelit nečekaným výdajům.

 

Pojištění koní

Protože jejich zakoupení patří mezi nemalé investice a i za chov takového zvířete zaplatíte nemalé finance, je výhodné zapřemýšlet o pojištění koní.

Toto pojištění patří mezi velmi flexibilní pojištění, což Vám umožní sestavit si ho přesně na míru Vám a především Vašemu zvířeti.

Zatímco pojištění nákazy a živlu jsou součástí každého pojištění, přidat si můžete pojištění pro případ úrazu, operace, porodu u klisen, nemoci a otravy, odcizení, nákladů léčebných výloh a odpovědnosti za škodu.

Můžete si pojistit dospělého koně, ale i hříbě, koně pro práci na poli i na dostihy, koně si dokonce můžete pojistit ještě předtím, než se narodí.

 

Pojištění myslivců

S profesí myslivosti se váže i povinnost mít sjednaní pojištění odpovědnosti pro její vykonávání. Tedy pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti musí mít podle zákona č. 449/2001 Sb, o myslivosti každý, kdo loví zvěř.

Pojistit si můžete zbraň, a to ať už proti krádeži, nebo například přírodním živlům. Pojistit se můžete i za škodu způsobenou při mysliveckých soutěžích. Také Váš lovecký pes může mít své pojištění odpovědnosti, pokud si jej zvolíte jako připojištění.

Věkový limit myslivce není nijak omezen. Toto pojištění se sjednává převážně na rok s územní platností pro Českou republiku.

 

Rodinný právník

Rodinný právník Vám může pomoci v mnoha oblastech, ve kterých byste zůstali v situaci, ze které na první pohled není žádné přijatelné východisko. Jeho pomoc není k dispozici pouze pojistníkovi, ale pomáhá i členům jeho rodiny, včetně partnera/partnerky.

Součástí služeb rodinného právníka je také preventivní pomoc, to znamená je Vám k dispozici i v případech, kdy ještě nedošlo k problémové situaci. Je ochoten s Vámi probrat například smlouvu před tím, než ji podepíšete. Je jediným takovým programem na trhu. Komunikace je možná jak osobně, tak telefonická. Jeho služby jsou vždy k dispozici.

Nejsou potřeba žádné další příplatky za právní zastoupení, užívá síť advokátů-specialistů, kteří umožní efektivní práci na vyřešení Vašeho aktuálního případu.

 

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně nové služby případně nových pojištění, které stránky Pojisteni.com nabízejí, můžete potřebné informace získat na 515 555 555.