Allianz patří mezi nejotevřenější nadnárodní firmy

Transparency International provedla výzkum mezi 124 největšími světovými korporacemi, v němž hodnotila transparentnost podnikání jednotlivých firem. Allianz se umístila mezi nejlepšími – obsadila 25. místo a byla v této pětadvacítce jedinou pojišťovnou, která „filtrem“ otevřenosti prošla. Za sebou přitom zanechala společnosti takových zvučných jmen, jakými jsou Hewlett-Packard, L’Oréal, Nestlé, Coca-cola, Toyota, nebo McDonald’s.

Unikátní výzkum se zabýval otevřeností informování o interních protikorupčních mechanismech, ochranou whistleblowerů a vnitřní strukturou korporací, včetně všech dceřiných společností ve světě. Dále zkoumal plnění daňových povinností a míru informování o ziscích v jednotlivých zemích. Ze sledování míry otevřenosti podnikání vyplynulo, že globální nadnárodní korporace uveřejňují velmi málo informací o operacích mimo své mateřské země nebo dokonce vůbec žádné. Allianz je jednou ze světlých výjimek.

„Velmi nás těší, že jsme mohli přispět ke zdravějšímu globálnímu ekonomickému rozvoji a snaze o omezení finanční kriminality a korupce,“ řekl ředitel úseku právního, compliance a vyšetřování Allianz pojišťovny Ludvík Bohman.

Jak je patrné z aktuálního žebříčku, došlo sice oproti minulým letům k mírnému zlepšení informovanosti, přesto je zřejmá řada nedostatků. Jako nejtransparentnější z tohoto výzkumu vyšla italská společnost Eni, následují Vodafone, Statoil, ArcelorMittal, Siemens, Volkswagen nebo TESCO. Nejhůře v hodnocení skončila Bank of China doprovázená Honda Motors, Sberbank, Amazon, či Google. Nejlépe v hodnocení dopadly společnosti se sídlem ve Velké Británii, nejhůře v Číně.

A jak to vypadá v České republice? Od začátku letošního roku se Transparency International ČR věnuje průzkumu lobbingu, stavu jeho regulace a transparentnosti. „Pokud chceme zdravější globální ekonomický rozvoj, předcházení gigantickým korporátním skandálům a omezení finanční kriminality a korupce, musíme být schopni přimět firmy k otevřenosti a skládání účtů. Společnosti, které se tak chovat nebudou, se musí dostat pod tlak veřejnosti a spotřebitelů,“ uvádí David Ondráčka, ředitel TI ČR.

Zdroj: tisková zpráva Allianz pojišťovny