Allianz pojišťuje rakovinu novým připojištěním, které obsahuje i částku za vyhraný boj s touto nemocí

Rakovina je obávané a nebezpečné onemocnění, které však umí současná medicína dobře léčit. I z těchto poznatků vychází nové připojištění PRO boj s rakovinou, které uvádí na trh Allianz pojišťovna. Její klienti otvírají nůžky statistik vyléčených ještě více.

„Podívali jsme se do statistik za posledních 10 let a zjistili jsme, že z pojištění závažných onemocnění diagnózu rakoviny hlásí klienti zhruba stejně často, jako jiné choroby, nejčastěji jsou to kardiovaskulární a poměr nemocných je 51 % ku 49 %. Zcela odlišná situace je však u příčin úmrtí, v tomto případě je zhoubné bujení příčinou smrti pouze v 9 %. Ostatní příčiny pak mají na svědomí většinu úmrtí – 91 %,“ uvádí Jana Leissová, analytička životního pojištění Allianz.

A na kolik si lidé riziko závažných chorob pojišťují? Nejfrekventovanější pojistná částka je v rozmezí 100 – 200 tisíc korun, stále běžnější se však stává suma na hranici půl milionu korun. A výjimečné už nejsou ani částky přesahující milion, například v loňském roce byla po diagnóze klientovi vyplacena zatím rekordní suma 2 miliony korun. 

Právě proces výplaty peněz je v novém produktu velmi inovativní, stejně jako rozsah pojištění, které se vztahuje na všechny diagnózy rakoviny, včetně i tzv. rakoviny in-situ, tedy neinvazivního stádia. „Pojištěnému totiž nevzniká nárok na pojistné plnění pouze při diagnóze samotné rakoviny, ale další prostředky dostává v průběhu léčby. Pokud podstoupí chemoterapii, operaci nebo ozařování, jsou mu ihned vyplaceny další peníze,“ vysvětluje vedoucí produktových inovací Allianz Martin Podávka.

Jednoduše – čím je léčba náročnější, tím více peněz získá pojištěný jako finanční podporu při svém boji s nemocí. Celkem může být vyplacen až dvojnásobek sjednané pojistné částky. „Netradiční je i možnost klienta kdykoliv si v průběhu léčby požádat o vyplacení 10 % z pojistné částky a je pouze na jeho rozhodnutí, kdy to udělá. A protože věříme v úspěšné vyléčení, dalším typem výplaty je i desetina pojistné částky za vyhraný boj s nemocí,“ doplňuje Martin Podávka.

Pojištění se stává také dostupnějším. Maximálně se zjednodušil zdravotní dotazník vyplňovaný před sjednáním pojištění. Stačí, aby klient odpověděl pouze na dvě otázky – zda se on, nebo jeho nejbližší příbuzní neléčí/neléčili s rakovinou a může pojištění uzavřít. Obvyklé civilizační choroby jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka a další tedy nejsou překážkou. „Mysleli jsme i na cenovou dostupnost, naším cílem je umožnit každému pojistit se na částku odpovídající nejméně jednomu ročnímu čistému platu. A jak je obvyklé u Allianz – odměňujeme klienty za zdravý životní styl, a proto nekuřáci získávají oproti kuřákům o 34 % nižší cenu,“ uzavírá Martin Podávka.

V novém životním pojištění je navíc ještě několik dalších věcí, které na českém trhu scházely. Patří mezi ně například pojištění závažných trvalých následků s paměťovým efektem nebo zpětný dopočet progresivního plnění a tedy více vyplacených peněz při pojistné události. Zvyšuje se také pojistné plnění při úraze nedominantní ruky. Zatímco naprostá většina pojišťoven pravákům při úraze levé ruky vyplatí nižší plnění, než odpovídá pravé ruce, Allianz za levou i pravou ruku vyplácí stejně.

Zdroj: tisková zpráva Allianz pojišťovny