Část majetkových škod vyřizuje UNIQA nyní už za několik hodin

  • Zaveden statut tzv. expresních škod
  • Zatím v oblasti havarijního a majetkového pojištění
  • Výrazně zvýšený komfort pro zákazníky

UNIQA pojišťovna spustila v minulých týdnech nový proces vyřizování škod ve výrazně zrychleném režimu. Řadu škod jsou operátoři schopni vyřídit v horizontu několika hodin od nahlášení. 

Urychlený proces likvidace škody je umožněn zejména díky moderním komunikačním technologiím, a také sofistikované on-line segmentaci hlášených škod už během prvotního kontaktu klienta s UNIQA pojišťovnou. 

Je-li škoda vhodná pro tzv. expresní vyřízení a obdrží-li od klienta likvidátor potřebné podklady obratem, je schopen neprodleně provést kalkulaci odškodnění, odsouhlasit si ji se zákazníkem a zadat instrukci k výplatě pojistného plnění. Ze záznamů vyplývá, že takto nastavený proces trvá jen několik hodin. 

Nejvíce se tento způsob zatím využívá v případě tzv. menších plechových škod z havarijního pojištění (drobné dopravní nehody, parkovací škoda, střet s menším zvířetem, apod.) nebo majetkových škod z pojištění domácnosti nebo domků (vodovodní škody, menší živelní události, apod.). 

Do budoucna bude UNIQA zvažovat zavedení expresních škod i v dalších segmentech pojištění, u nichž to povaha pojistných událostí umožňuje. Vyřízení škod v expresním režimu je dalším příspěvkem ke zkvalitnění služeb a zvýšení komfortu zákazníků.

 

Zdroj: tisková zpráva UNIQA pojišťovny