Cena nová, časová a obvyklá. Jaké jsou rozdíly?

Typy cen, v jakých pojišťovna poskytuje pojistné plnění, patří mezi zásadní údaje pojistných smluv a orientovat se v nich není nic obtížného. Je dobré rozdíly znát, protože různé druhy cen se od sebe mohou zásadně lišit a nemile pojistníka překvapit.

Cena nová je cenou, za kterou lze koupit v dané době a lokalitě ekvivalent pojištěné věci v nové, neopotřebené podobě. Nemusí se vůbec shodovat s cenou, za kterou klient pojištěnou věc pořídil, tzn. pořizovací cenou.

Cena časová je taková cena, kterou měla pojištěná věc v době pojistné události, respektive v okamžiku těsně před ní. Vychází se z nové ceny a započítávají se různé faktory, a to buď směrem dolů k nižší ceně, nebo také vzhůru, na což mají vliv znehodnocení či zhodnocení dané věci. Mezi negativní vlivy se počítá například běžné opotřebení, mezi pozitivní pak modernizace a podobně. Časová cena zdaleka nedosahuje výše ceny nové.

Cena obvyklá se objevuje v poslední době ve větší míře a nahrazuje někdy cenu časovou. Jedná se o cenu, která by byla získána při prodeji pojištěné věci v běžném obchodním styku, například za kolik je možné danou věc prodat v bazaru.

Pojištění na novou cenu bývá promítnuto do pojistného, které navyšuje. Takové pojištění nebývá příliš časté, více se setkáte s pojištěním na cenu časovou.

Zajímejte se proto při výběru pojištění o druhy cen, s jakými operuje pojišťovna – odvíjí se od nich výše plnění a rozdíly bývají značné. Ne každá pojišťovna však umožňuje pojištění na cenu novou. Informujte se proto buď přímo u pojišťovny nebo Vám může pomoci zkušený pojišťovací poradce.