Co dělat, když vám výmol poničí auto?

Když si kvůli závadě na vozovce poškodíte auto, finanční náhradu získáte z havarijního pojištění. Kdo si toto pojištění vozidla nesjednal, může se obrátit s požadavkem náhrady škody na vlastníka komunikace. Jak postupovat, když se nestihnete vyhnout třeba výmolu na silnici nebo vyčuhujícímu kanálu?

Havarijní pojištění

Silničáři budou mít po zimě opět spoustu práce. S příchodem teplejšího počasí totiž mohou začít s opravami závad na silnicích. A ani letos jich nebude málo. Podle zjištění redaktorů portálu iDnes.cz je v Česku více než sedm tisíc úseků silnic s dírami. K poškození vozidel a nehodám dochází nejen při projetí výmolu, ale i při přehlédnutí vyčnívajícího nebo chybějícího poklopu na vozovce, vyvráceného stromu nebo dopravní značky. Nebezpečné jsou také překážky bránící bezpečnému výhledu z vozidla, třeba vzrostlé stromy a husté keře.

Pomůže havarijní pojištění

Stále platí, že si řada Čechů sjedná pouze pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení), které je ze zákona povinné. Z tohoto pojištění jsou ovšem uhrazeny jen škody na majetku a zdraví, které způsobíte provozem vozidla třetím osobám. Veškeré škody na vlastním vozidle si budete muset zaplatit z vlastní kapsy.

Povinné ručení vám nepomůže ani v případě, kdy si poškodíte vlastní vozidlo při projetí výmolu, přejetím vyčnívajícího poklopu nebo v důsledku jiné závady na vozovce. Nejčastěji se po přejetí velké nerovnosti zničí litá kola, tlumiče a závěsy kol. Oprava podvozkových částí vozidla může přijít na desítky tisíc korun. Pokud máte sjednáno havarijní pojištění, můžete být v klidu. Pojišťovny vám proplatí škody na vašem vozidle, většinou i tehdy, když je kritické místo na vozovce označeno značkou.

Právo na náhradu škody mají i motoristé, kteří si nesjednali havarijní pojištění. Musí se ovšem připravit na jednání s vlastníkem komunikace.

TIP: Sjednejte si havarijní pojištění online na portálu Pojisteni.com

Vzniklou škodu si vždy zdokumentujte

Každou škodu na vozidle je nutné nejdříve řádně zdokumentovat. Pokud máte podezření, že jste si ve výmolu poškodili auto, zastavte na bezpečném místě, zapněte výstražná světla, oblékněte si reflexní vestu, vystupte z vozidla a postavte za něj výstražný trojúhelník. Následně celou událost zdokumentujte a vyplňte záznam o nehodě. Mobilním telefonem si vyfoťte poškození na vozidle, detail vozovky a přidejte celkový záběr z místa události. Pořídit si můžete i videozáznam. Budou-li u nehody svědci, požádejte je o kontaktní informace. Pokud si situace vyžádá přítomnost policie, dostanete oficiální záznam z místa kolize včetně popisu poškození a fotografií.

Kdo si sjednal havarijní pojištění, může škodu nahlásit pojišťovně. Pojistnou událost lze ve většině případů nahlásit online, telefonicky nebo písemně. Pojišťovna vás následně bude informovat o tom, jaký je přesný postup řešení nahlášené události. Postup řešení pojistné události najdete i na stránkách pojišťoven.

U koho se domáhat náhrady škody?

Kdo nemá sjednáno havarijní pojištění, může se s požadavkem náhrady škody obrátit na vlastníka pozemní komunikace. Dálnice a silnice první třídy patří státu, za který jedná Ředitelství silnic a dálnic. Silnice druhé a třetí třídy patří krajům, za které jednají příslušné příspěvkové organizace správy a údržby silnic. Místní komunikace spadají pod jednotlivé obce.

Žádost o náhradu škody je potřeba zaslat na příslušné místo. Pokud například uplatňujete nárok ve Středočeském kraji, zašlete žádost na adresu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Nárok na odškodnění bude podle konkrétních podmínek posouzen, případně odškodněn.

Žádost o náhradu škody musí obsahovat:

  • potvrzení o účasti na dopravní nehodě (škodní událost) nebo záznam o dopravní nehodě (formulář pojišťovny) se záznamem PČR o odložení podle § 58 odst.3 písm. b zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích včetně pořízené fotodokumentace v případě, že případ vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky
  • v případě, že dopravní nehoda (škodní událost) nebyla nahlášena PČR je nutné vyplnit „Záznam o dopravní nehodě“ – (formulář) – viz. novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provedenou zákonem č. 274/2008 Sb.
  • záznam o dopravní nehodě (formulář) doplnit o poškozené části vozidla – nejlépe foto (díly karoserie, pneumatiky, disk atd.)
  • fotokopii technického průkazu od vozidla
  • fotodokumentaci místa události – komunikační závady
  • specifikaci místa události – číslo konkrétní silnice (staničení místa události, místní název, mapka apod.)
  • příslušný doklad o opravě poškozených dílů vozidla (např. faktura apod.)
  • vhodné je doplnit žádost o náhradu škody o případné svědky události
  • uvedení osobního bankovního účtu pro případ uznání finanční úhrady za vzniklou škodní událost
  • další relevantní informace k pojistné události