Co dělat při dopravní nehodě

Nevěnování se řízení, nesprávné otáčení nebo couvání a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem jsou tři nejčastější příčiny dopravních nehod. Přečtěte si, co dělat, když se stanete účastníky dopravní nehody.

povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění auta

K dopravní nehodě se může připlést každý řidič. Podle statistiky za rok 2017 šetřili dopravní policisté přibližně každých pět minut jednu dopravní nehodu. Řada lidí propadne při dopravní nehodě panice a neví přesně, jak správně postupovat. Důležité je zachovat klid a držet se následujících kroků.

TIP: Motorové vozidlo musí mít ze zákona pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích (takzvané povinné ručení). Nabídky jednotlivých pojišťoven si snadno porovnáte v kalkulačce povinného ručení na stránkách Pojisteni.com

Zastavte a zajistěte vozidlo

I když se vám přihodí jen „malá“ dopravní nehoda, například na kluzké vozovce nedobrzdíte a nabouráte do vozidla před vámi, okamžitě zastavte, vypněte motor, zapněte varovné blinkry a zatáhněte ruční brzdu. Zejména po setmění, za mlhy, hustého deště nebo sněžení je důležité být vidět, aby vás ostatní řidiči včas zahlédli a stačili bezpečně zastavit.

Důležité je myslet na bezpečnost sebe i posádky vozidla. Nasaďte si proto výstražnou vestu, ujistěte se, že z vozidla neuniká palivo a na okraj vozovky za vozidlo postavte výstražný trojúhelník (pozn.: ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, přičemž v obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Na dálnici nejméně 100 metrů za vozidlem). Posádka vozidla musí vystoupit a přejít na bezpečné místo. Když se vám stane dopravní nehoda na dálnici, musí se posádka bezpečně přesunout za pravá svodidla.

Vyhodnoťte vážnost situace

Rychle se snažte vyhodnotit celou situaci. Jako první se zajímejte o to, zda není někdo zraněn. Pokud ano, poskytněte mu dle svých možností první pomoc a vždy zavolejte složky Integrovaného záchranného systému.

V případě, že není nikdo zraněn ani usmrcen, pokuste se odhadnout výši škody. U škody vyšší než 100 tisíc korun máte povinnost zavolat policii. Dopravní polici musíte zavolat i v případě, kdy jste poškodili či zničili pozemní komunikaci nebo jeho součásti (např. dopravní značení, svodidla), případně došlo ke škodě na majetku třetí osoby. Pokud nebyl nikdo zraněn ani usmrcen, škoda je nižší než zmíněná částka a nedošlo k poškození komunikace ani majetku třetích osob, nehodu zdokumentujte a s dalším účastníkem dopravní nehody vyplňte záznam o nehodě. Snažte se zajistit i fotografie a svědecké výpovědi.

Dopravní policii budete muset přivolat i v případě, kdy nemůžete zabezpečit obnovení plynulosti provozu na komunikaci nebo se s dalším účastníkem dopravní nehody nedohodnete na podstatných okolnostech nehody – nejčastěji, kdo je viník a poškozený.

Kdy můžete odstranit vozidla?

K menším dopravním nehodám bez zranění se policisté obvykle dostanou za delší dobu. Pokud je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit až po nahlášení policii a řádném vyznačení konečného postavení vozidel křídou, sprejem či pískem. Musíte se také s ostatními účastníky dopravní nehody shodnout na odstranění vozidel. Opět se vyplatí mít fotografie z místa nehody.

Zavolejte asistenční službu pojišťovny

V případě, že je vaše vozidlo po nehodě nepojízdné, zajistěte si odtah vozidla přes asistenční službu pojišťovny, u které jste si uzavřeli povinné ručení. Nenechte se zlákat nabídkou odtahu „náhodou“ projíždějících odtahových služeb – riskujete, že vám pojišťovna její služby nezaplatí.

Pokud máte auto pojízdné a odjedete s ním, nenechávejte ho opravit dříve, než ho prohlédne likvidátor pojišťovny. Může se totiž stát, že získáte pouze tabulkovou cenu poškozeného dílu, která může být mnohem nižší než skutečná cena opravy. Kontaktujte nejdříve pojišťovnu a domluvte se na postupu vyřízení pojistné události.

Kdo zaplatí opravu mého vozidla

Každý majitel motorového vozidla má ze zákona povinnost uzavřít si povinné ručení. Kdo si toto pojištění neuzavřel, zaplatí veškerou způsobenou škodu ze svého. V případě škod na zdraví i majetku se požadovaná finanční náhrada může vyšplhat do milionů korun.

Pokud máte sjednáno pouze povinné ručení a jste viníkem dopravní nehody, zaplatíte si opravu svého vozidla z vlastní kapsy. Škodu na vozidle poškozeného proplatí pojišťovna. Máte-li sjednáno i havarijní pojištění, nemusíte se obávat velkého finančního vydání za opravu svého vozidla. Zaplatíte pouze částku do výše sjednané spoluúčasti. Vždy se vyplatí mít sjednáno povinné ručení i havarijní pojištění!