ČPP: Nové rizikové pojištění, které pamatuje i na teroristické útoky

Praha, 1. prosince 2015 – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) od prosince nabízí nové rizikové pojištění. Produkt kryje kromě standardních životních a neživotních rizik i takové události, které běžně spadají do výluk z pojištění. K těm nejvážnějším patří riziko onemocnění rakovinou a vrozených vad u dětí. Pojištění se ale vztahuje i na úrazy způsobené při teroristickém útoku. ČPP novinku nabízí pod názvem RIZIKOVKA.

 Nebývale vysoká poptávka klientů a aktuální bezpečnostní situace ve světě vedly k rozhodnutí pojišťovny uvést na trh zcela nové rizikové pojištění. To umožňuje klientům flexibilně měnit rozsah pojištění podle svých aktuálních potřeb a pamatuje i na úrazy při teroristických útocích. Nabídka tohoto pojištění je plně v souladu s nejnovějším trendem, kdy stále více lidí preferuje rizikové životní pojištění.

 „Připravili jsme produkt, který je zaměřený čistě na krytí rizik a neobsahuje žádnou investiční složku. Díky tomu je pojistné nižší, než u kapitálového nebo investičního pojištění. Jedná se o nástroj vhodný k zajištění rodiny, ale například i ke krytí úvěru či hypotéky,“ popisuje novinku ředitel úseku životního pojištění Marek Woitsch.

 Na jedné smlouvě je možné pojistit dvě dospělé osoby a až čtyři děti a zkombinovat vícero rizik. „Zvlášť bych upozornil na riziko závažných onemocnění a poranění, kde kryjeme celkem 26 diagnóz. Patří sem například typicky ženské a mužské formy rakoviny nebo vrozené vady u dětí jako je například rozštěp páteře, hydrocefalus či Downův syndrom,“ vyjmenovává Marek Woitsch.

 „Samozřejmostí je u nás připojištění I. stupně invalidity. Jako první pojišťovna na trhu v rámci nového produktu poskytujeme plnění osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby již ve 

II. stupni bezmocnosti a také příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, například invalidního vozíku či asistenčního psa. Rizikovka obsahuje i řadu neživotních rizik, například pojištění odpovědnosti, právní ochrany rodiny nebo zdravotní asistence,“ doplňuje výčet výhod Marek Woitsch.

 Ve svém portfoliu eviduje ČPP téměř 200 tisíc smluv životního pojištění. V důležitém segmentu běžně placeného pojistného ČPP dokázala růst ve třetím čtvrtletí 2015 o 6,5 % a dosáhla tak nejlepšího výsledku z top desítky pojišťoven na trhu. Kvalitu nabízených produktů životního pojištění oceňují vedle klientů i odborníci. V letošní anketě Pojišťovna roku vyhlašované pojišťovacími makléři se ČPP umístila mezi třemi nejlepšími životními pojišťovnami na českém trhu.