ČPP odhalila za první čtvrtletí 2015 pojistné podvody za 17 milionů korun

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group odhalila za první čtvrtletí roku 2015 pojistné podvody za 17 milionů korun.

Za první čtvrtletí roku 2015 prošetřovali specialisté ČPP na 100 podezřelých případů. V polovině z nich se podařilo prokázat podvodné jednání. „Na nevyplaceném pojistném plnění pojišťovna uchránila finanční prostředky v hodnotě téměř 17 milionů korun. Nejvíce pokusů o podvodná jednání jsme zaznamenali tradičně v oblasti pojištění vozidel,“ říká Bc. Aleš Haisl, vedoucí oddělení vyšetřování Bezpečnostního odboru.

V posledních letech vyšetřovatelé pojišťovny evidují nárůst pojistných podvodů také v životním pojištění. „Oproti loňskému roku máme více rozpracovaných případů, které nesou znaky organizované činnosti. Tyto případy nejsou do statistiky zahrnuty, očekáváme, že budou uzavřeny v druhém čtvrtletí,“ doplňuje Aleš Haisl. Narůstající počet pojistných podvodů pozorujeme také v oblasti majetkového a odpovědnostního pojištění, jak občanů, tak podnikatelských subjektů.

V jednom z řešených případů detektivové pojišťovny zjistili nesrovnalosti v časovém sledu událostí.

Řidič při opouštění linky ve stanici technické kontroly poškodil vstupní vrata. Okolností, která vyvolala podezření vyšetřovatelů, byl extrémně krátký časový úsek mezi sjednáním pojistné smlouvy a vznikem škody. Pod tíhou důkazů se klient nakonec přiznal, že hodinu pojistné události účelově posunul. Výše škody představovala několik desítek tisíc. Lidé si většinou v podobných případech neuvědomují, že se tímto svým jednáním vystavují trestnímu stíhání. Pojistný podvod je trestný čin, za který může soud podle závažnosti udělit až desetiletý trest odnětí svobody.

„Počet pokusů o podvodné jednání má rostoucí tendenci, důsledným šetřením v průběhu likvidace pojistných událostí a využíváním stále dokonalejších systémů k vyhodnocování podezřelých souvislostí a příznaků u jednotlivých případů jsme v odhalování pojistných podvodů stále úspěšnější,“ poznamenává Aleš Haisl. Vzrůstajícímu počtu pokusů o pojistný podvod odpovídají také rostoucí náklady na jejich odhalování. ČPP odhaduje nárůst těchto nákladů v průměru o 10 % ročně.

Zdroj: tisková zpráva České podnikatelské pojišťovny