ČPP připisuje klientům zhodnocení rezerv na smlouvách životního pojištění

Praha, 19. května 2015 – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále „ČPP“) dosáhla za rok 2014 zhodnocení ve výši 3,5 % u kapitálových produktů a v garantovaném fondu* v rámci produktů investičního životního pojištění dokonce zhodnocení ve výši 5 %.

Svým klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu životního pojištění s běžně placeným pojistným, ČPP připisuje za rok 2014 ke kapitálové hodnotě pojištění zhodnocení ve výši 3,5 %. K mimořádnému pojistnému u kapitálových produktů připíše ČPP za rok 2014 klientům 1 %. „Klientům, kteří své peníze vložili do garantovaného fondu investičního životního pojištění, připisujeme za rok 2014 celkové zhodnocení ve výši 5 %. V porovnání s výší úroků dosahovaných např. u bankovních vkladů je dosahované procentuální zhodnocení výrazně vyšší,“ doplňuje informaci Marek Woitsch, ředitel úseku životního pojištění.

Od poloviny července 2015 se snižuje na základě rozhodnutí ČNB maximální výše technické úrokové míry z 1,9 % na 1,3 %. „Ještě do 15. července však mohou klienti uzavřít smlouvu životního pojištění za stávajících výhodnějších podmínek a získat garantované zhodnocení vyšší o šest desetin procenta,“ zdůrazňuje Marek Woitsch. Finanční rozdíl totiž může u částky vyplácené na konci pojištění činit i několik tisíc. „Těch klientů, kteří již mají pojistnou smlouvu sjednanou, se změna nedotkne a dohodnutá výše garance jim zůstane až do konce pojištění,“ ujišťuje Marek Woitsch.

Životní pojištění jako jediný produkt umožňuje jak krytí životních rizik, tak současně výhodnou kumulaci kapitálu. Ve svém portfoliu eviduje ČPP téměř 200 tisíc smluv životního pojištění. V důležitém segmentu běžně placeného pojistného ČPP dokázala růst v roce 2014 o 14,8 % a dosáhla tak nejlepšího výsledku z top desítky pojišťoven na trhu. Kvalitu nabízených produktů životního pojištění oceňují vedle klientů i odborníci. V roce 2014 získala ČPP dvě významná ocenění v kategorii životního pojištění v soutěži Nejlepší pojišťovna vyhlašované Hospodářskými novinami. 

* Netýká se garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatele


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 90 poboček a 300 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na internetových stránkách www.cpp.cz. Telefonickým dotazům je vyhrazena klientská linka 841 444 555. 

ČPP je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

 

zdroj: Tisková zpráva pojišťovny ČPP