ČPP vystavila daňová potvrzení k životnímu pojištění za rok 2014 na celkovou částku 680 milionů korun

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) rozeslala svým klientům více než 130 tisíc potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění za rok 2014, které si klienti mohou odečíst z daňového základu.

„Letos jsme rozesílali o 11 000 potvrzení více ve srovnání s minulým rokem. Za rok 2014 jsme vystavili daňová potvrzení k životnímu pojištění na celkovou částku 680 milionů korun. Naši klienti si odečetli z daňového základu v průměru 5 000 korun a na daních za loňský rok tak ušetří téměř 1 000 korun,“ říká ředitel úseku životního pojištění Marek Woitsch.

Daňoví poplatníci, kterým roční zúčtování daní provádí zaměstnavatel, potvrzení
o zaplaceném pojistném na životní pojištění již předali. Ti, kteří daňové přiznání podávají Finančnímu úřadu sami nebo prostřednictvím daňového poradce, musí daňový odpočet uplatnit v termínu do 31. března 2015.

Za rok 2015 si budou moci odečíst od svého daňového základu až 12 000 korun ze zaplaceného pojistného ročně pouze ti klienti, jejichž smlouva nebude umožňovat výběry finančních prostředků během trvání pojištění. „Více než 80 % našich klientů si ponechalo smlouvu v daňově zvýhodněném režimu,“ komentuje situaci v souvislosti s novelou zákona
o daních ředitel Woistch.

Nová legislativní úprava vrací životní pojištění zpět k jeho původním účelům, tedy primárně k zajištění rizik vyplývajících ze života. Sekundárním efektem je pak výhodná kumulace kapitálu, která zabezpečí finanční jistotu v postproduktivním věku. ČPP nabízí několik druhů životního pojištění. K nejprodávanějším produktům patří smlouvy investičního typu – tedy investiční životní pojištění Evoluce pro dospělé a Štístko pro děti.

Zdroj: tisková zpráva České podnikatelské pojišťovny