Detektivové pojišťovny Kooperativa se podíleli na odhalení největšího organizovaného podvodu v životním pojištění – akce MEDICAL

Dnes oznámila Policie ČR na své tiskové konferenci v Pardubicích zahájení trestního stíhání cca 20 osob, kterým prokázala podezření ze spáchání trestného činu pojistného podvodu. Organizovaná skupina působila zejména v severních Čechách.

Na tomto případu jsme začali pracovat již v září 2013, kdy jsme objevili první podezřelé úrazy a výplaty pojistného plnění. Postupně jsme shromažďovali podrobnější informace, které jsme předali Policii ČR k došetření,“ představuje pozadí případu Vojtěch Stavný, vedoucí bezpečnostního odboru v pojišťovně Kooperativa.

Kooperativa každoročně odhalí přes 1000 pokusů o pojistný podvod, u kterých se celková uchráněná hodnota pohybuje ve výši přes 200 milionů Kč. Nejčastěji se jedná o škody v pojištění vozidel nebo majetku, ale v posledních letech, také díky stále sofistikovanějším nástrojům v rukou vyšetřovatelů pojišťoven, se daří stále častěji odhalovat i organizované skupiny podvodníků.

Tento případ je unikátní také napojením na skupinu lékařů a rehabilitačních pracovníků, kteří se podíleli na falšování lékařských zpráv, vykazování neuskutečněných úkonů nebo prodlužování rehabilitační doby pro zvýšení částky za pojistné plnění. S tím jsme se doposud nesetkali,“ doplňuje Vojtěch Stavný.

Hlavní podezřelý v tomto případu organizovaného pojistného podvodu pracoval zároveň jako pojišťovací agent, v problematice uzavírání pojistných smluv a čerpání pojistného plnění se tedy velmi dobře orientoval. „I přesto se nám podařilo propojit několik stovek pojistných událostí s hlavními organizátory podvodu. Hlavními vodítky byly opakující se typy úrazů a lékařů, kteří byli pod lékařskými zprávami podepsáni,“ poodhaluje směr šetření Vojtěch Stavný. 

 

zdroj: tisková zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s.