Finanční skupina Wüstenrot zahájila hledání strategického partnera pro svoji pojišťovací část

Mateřská společnost Wüstenrot & Württembergische AG ve spolupráci s českým vedením Wüstenrotu se rozhodla zahájit hledání strategického partnera, který odkoupí pojišťovací část finanční skupiny Wüstenrot. Tedy, jak Wüstenrot pojišťovnu a.s., tak Wüstenrot, životní pojišťovnu, a.s. Bankovních částí skupiny Wüstenrot (Wüstenrot – stavební spořitelny a.s. a Wüstenrot hypoteční banky a.s.) se budoucí odprodej pojišťovacího byznysu nijak nedotkne, a společnost bude pokračovat v jejich rozvoji.

Wüstenrotu se podařilo na českém vysoce konkurenčním trhu vybudovat dobře fungující pojišťovny s plnohodnotnou produktovou nabídkou, kvalitním zákaznickým portfoliem a erudovaným týmem. Rozhodnutí nabídnout pojišťovací část k prodeji bylo ovlivněno především tím, že její velikost prozatím neumožňovala dosáhnout rentabilitu, jakou si společnost představovala.

„Hledání strategického partnera neovlivní kvalitu poskytovaných služeb. Wüstenrot garantuje, že veškeré závazky plynoucí ze smluv s klienty budou dodrženy,“ říká Pavel Vaněk, generální ředitel a předseda představenstva finanční skupiny Wüstenrot.

Preferovanou variantou Wüstenrotu je nalezení strategického partnera, který pojišťovací část odkoupí, bude ji dále rozvíjet a zajistí kontinuitu pojišťovacího byznysu. Zároveň skupině Wüstenrot, jejím obchodním partnerům a zákazníkům nabídne pojistné produkty. Pojišťovací část skupiny funguje plnohodnotně beze změny dle stávajících plánů.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Wustenrot