Jak si vybrat kvalitní cestovní pojištění na hory?

Nemoc, bolest zubů, zlomená noha, zranění jiného lyžaře, ukradený kufr… to jsou jen některé z nepříjemností, které vás mohou na horách potkat. Abyste vyšli z těchto situací bez velkého finančního vydání, sjednejte si před cestou do zahraničí kvalitní cestovní pojištění. Ukážeme vám, jak si správně vybrat.

Cestovní pojištění na hory

Nejdůležitější je kvalitní pojištění léčebných výloh

Při výběru cestovního pojištění se zajímejte především o rozsah a limity pojištění léčebných výloh. Toto pojištění kryje především výdaje spojené s ošetřením úrazu, platby za léčbu akutních onemocnění a zdravotních potíží, návštěvu ambulance, pobyt v nemocnici, nákup léků či nezbytné převozy. Obvykle je do určitého finančního limitu hrazeno také ošetření zubů.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění od AXA Assistance a soutěžte o outdoorovou kameru!

Přesvědčte se, že pojištění počítá i se zásahem horské služby a souvisejícími transporty při pojistné události. V zahraničí je totiž běžná přímá platba za zásah horské služby a související transporty. V okamžiku úrazu či onemocnění člena rodiny nebo vašeho spolucestujícího oceníte úhradu výdajů za dopravu a ubytování doprovázející osoby. U pojištění léčebných výloh by měl celkový limit pojistného plnění začínat minimálně na hranici dvou milionů korun (pozn. jedná se o maximální částku, kterou vyplatí pojišťovna v případě pojistné události). Nejvyšší ochranu získáte u pojištění s neomezeným limitem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění nestačí

Při cestě do zahraničních lyžařských středisek se nespoléhejte jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění. Po předložení tohoto dokladu sice máte stejné podmínky čerpání zdravotní péče jako občané dané země v rámci povinného zdravotního pojištění, ale většinou se setkáte s finanční spoluúčastí pacienta za ošetření, hospitalizaci, léky, převozy a podobně. Výše spoluúčasti bývá v porovnání s Českou republikou značná. Navíc musíte vyhledat zdravotnické zařízení, které je financované z veřejných zdrojů. Například v Rakousku většina horských zdravotnických zařízení nespadá do veřejného systému. Ošetření v soukromém zařízení si budete muset bez pojištění léčebných výloh zaplatit sami. Na Slovensku, v Rakousku či ve Franci nejsou ze zdravotního pojištění hrazeny ani zásahy horské služby.

Rizikové sporty si musíte připojistit

Před sjednáním pojištění zvažte, jakým aktivitám se budete na horách věnovat. Rekreační sporty jsou obvykle zahrnuty již v základní variantě cestovního pojištění. Pokud tedy budete na horách bruslit, sáňkovat, bobovat, jezdit na běžkách, lyžovat nebo jezdit na snowboardu po vyznačených trasách, obejdete se bez dalšího připojištění. Bez připojištění se ale už většinou neobejdete například při skákání ve snowparku nebo skialpinismu. Mezi nepojistitelné sporty patří například extrémní lyžování ve volném terénu mimo vyznačené trasy.

V nouzi oceníte asistenční služby

Součástí cestovního pojištění by mělo být i pojištění asistenčních služeb. Pracovníci asistenční služby vám poradí v řadě běžných i kritických situacích na cestách. Asistenční služba vám může například poskytnout užitečné turistické informace, pomoci s výběrem vhodného zdravotnického zařízení, pomoct s překladem nebo přímo tlumočit. Pokud asistenční služba obsahuje i pojištění právní ochrany, získáte pomoc i v případě trestního a přestupkového řízení po dopravní nehodě nebo při sporu o náhradu škody.

Další užitečná pojištění

Součástí cestovního pojištění může být také úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. U těchto pojištění sledujte maximální výši limitů pojistného plnění. S úrazovým pojištěním vzniká nárok na finanční kompenzaci v případě trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem.

Pojištění odpovědnosti vás chrání v situaci, kdy způsobíte škodu na zdraví nebo majetku třetí osobě. Typickou situací je požadavek náhrady škody za újmu na zdraví při zaviněné srážce s jiným lyžařem na svahu. Vzniklou škodu budete muset nahradit i v případě, kdy například vlastní neopatrností poškodíte jinému lyžaři jeho výbavu.

K cestovnímu pojištění si můžete sjednat i různá připojištění. Za pozornost stojí především pojištění storna cesty. Pokud cestujete s rodinou, snadno se může stát, že musíte dovolenou pro nemoc zrušit. S pojištěním storna cesty přicházíte jen o zaplacenou spoluúčast.