Jaké profese jsou nejrizikovější v životním pojištění

Každá pojišťovna si sestavuje podle statistik úrazovosti a nemocí z povolání vlastní žebříčky rizikovosti profesí. Podle těchto tabulek posléze stanoví pojistné pro úrazové pojištění a pojištění pro případ invalidity při sjednávání smlouvy se zákazníkem. Jaké jsou tedy nejnebezpečnější profese, a které jsou naopak bez rizika?

 UNIQA pojišťovna rozlišuje čtyři úrovně a řadí povolání do čtyř rizikových skupin:

  1. Skupina zahrnuje profese s malým podílem fyzického vypětí, spíše administrativní povahy v uzavřených prostorách, s duševní činností. Riziko nízké.
  2. Skupina s manuální a fyzickou činností, často ve spojení s některými nebezpečnými látkami (chemie, jedy, ale i elektrický proud) a pohybem. Riziko zvýšené.
  3. Skupina je určena pro profese s evidentně vysokým rizikem i výskytem úrazu nebo invalidity. Dynamické činnosti, fyzická námaha, pobyt venku, škodlivá prostředí.
  4. Skupina pro ještě pojistitelné profese s nejvyšší mírou rizika, kde je ohrožení zdraví a života skutečně každodenním strašákem.

 Kromě toho samozřejmě existují i běžným způsobem nepojistitelná povolání, která statisticky vykazují takovou pravděpodobnost zdravotní zátěže, že už s ní nelze pracovat ve smyslu principu nahodilosti. Míra rizika se může lišit pro riziko vzniku úrazu a pro riziko vzniku invalidity. U invalidity se počítá i s případným onemocněním chorobou z povolání, například vlivem pobytu ve škodlivém prostředí nebo extrémního fyzického vypětí.

 Když se podíváme blíže na jednotlivé profese, dají se vysledovat některé trendy. Pokusili jsme se je rozčlenit podle některých společných znaků.

 Práce se zvířaty

Zde záleží na tom, o jak velké a jak nebezpečné zvíře se jedná. Například chovatel nebo veterinář u velkých hospodářských zvířat patří k profesím se zvýšeným rizikem, ty samé vykonávané u malých domácích miláčků jsou nerizikové. Jako nejméně spolehliví „parťáci“ jsou hodnoceni koně – žokej je zařazen do nejrizikovější skupiny, ošetřovatel koní do třetí skupiny. Krotitel divokých zvířat běžné pojištění proti úrazu nebo invaliditě kvůli extrémnímu nebezpečí nezíská. A pozor – i včelaři pracují každý den s vysokým rizikem!

 Práce ve výškách

Dá se říci, že většina povolání, která se většinu času neodehrávají na pevné zemi, jsou hodnocena jako vysoce riziková. Patří sem například civilní piloti, ale také zdravotníci v letecké záchranné službě (helikoptéry), lešenáři a pokrývači.

 Práce pod zemí

Velmi vysokému riziku úrazu nebo invalidity jsou vystaveni horníci a záchranáři v hlubinných dolech nebo tuneláři. Některé profese pod úrovní země, jako jsou speleologové nebo potápěči s dýchacími přístroji běžné pojištění nepořídí a musí s pojišťovnou jednat individuálně podle konkrétních podmínek jejich práce.

 Sportovní profese

Některé profese spojené se sportem, jako jsou plavčíci nebo trenéři, získají pojištění celkem snadno. Na opačném pólu jsou ale kaskadéři nebo profesionální sportovci.

 Umělecké profese

Zatímco profesionální tanečníci nebo artisté vykonávají povolání s velmi vysokou mírou rizika, a jsou podle toho i pojišťováni, malíři, sochaři, zpěváci, herci nebo režiséři získají pojistnou ochranu celkem snadno, nedochází-li při jejich práci k nějaké dodatečné extrémní zátěži.

 Práce v bezpečnostním a záchranném systému, práce s výbušninami a se zbraněmi

Tato povolání vykazují nejvyšší míru rizika. Patří sem pyrotechnici, střelmistři, tělesná stráž, ostraha exponovaných budov a zařízení, pracovníci ve vězeňské službě. Extrémní stupeň rizika je vnímán u vojenských pilotů, zásahových jednotek a profesionálních vojáků ve zbrani.

 Dalšími problematickými profesemi jsou pro pojišťovny zátěžová povolání, například lakýrník, hutník, pracovníci v těžkém průmyslu, stěhováci, svářeči nebo třeba tovární testovací jezdci. Nebezpečná je i práce lodníka na moři i ve vnitrozemí.

 Vysněné dětské povolání popelář je zařazeno do druhé skupiny se zvýšeným nebezpečím, zcela bezpečné je být politikem, poslancem či senátorem.

Zdroj: UNIQA pojišťovna