Kdy a jak můžete zrušit povinné ručení

Prodali jste auto, vyřadili jste ho z provozu nebo vám bylo odcizeno? V těchto a dalších situacích majitelé motorových vozidel ruší smlouvy s pojišťovnou, u které mají sjednáno povinné ručení. Přečtěte si, jaká jsou pravidla výpovědi pojistné smlouvy.

povinné ručení, pojištění auta

Změna pojišťovny ke konci pojistného období

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení se nejčastěji uzavírá na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok. Na konci tohoto období, při takzvaném výročí smlouvy, se doba pojištění automaticky prodlužuje o další rok. Pokud jste se rozhodli využít výhodnější nabídku povinného ručení u konkurence nebo máte jiný důvod ke změně pojišťovny, máte právo smlouvu vypovědět. Pamatujte však na to, že výpověď musí být písemná a je nutné ji doručit pojišťovně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období.

TIP: Spočítejte si cenu povinného ručení ZDE. Vybrané pojištění si sjednáte za pár minut online.

Prodej nebo darování vozidla

Na povinné ručení musíte myslet také při prodeji vozidla a jeho přepisu na jinou osobu. Ať už vozidlo prodáváte v autobazaru nebo vlastními silami přes inzerát, trvejte na sepsání kupní smlouvy. Doklad potvrzující změnu vlastníka se vám bude hodit i v případě, že se vozidlo rozhodnete darovat. V tomto případě sepište darovací smlouvu. Doklad o prodeji nebo darování budete potřebovat při přepisu vozidla na nového majitele. Jakmile bude nový majitel zapsán ve velkém technickém průkazu, přiložte jeho kopii spolu s kupní nebo darovací smlouvou k písemné výpovědi povinného ručení a vše doručte pojišťovně. Případný přeplatek na pojistném vám pojišťovna vrátí zpět.

Likvidace vozidla

Povinné ručení je potřeba vypovědět i v případě, kdy vozidlo trvale vyřadíte z registru silničních vozidel. Častým důvodem zániku vozidla bývá jeho zničení při dopravní nehodě, odcizení nebo stáří vozidla a s tím související nevyhovující technický stav. Pojišťovně zašlete písemnou výpověď smlouvy s kopií velkého technického průkazu a záznam o trvalém vyřazení vozidla z evidence. Smlouva je ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel. Nespotřebované pojistné vám pojišťovna vrátí zpět.  

Krátkodobé povinné ručení

U několika pojišťoven si můžete sjednat povinné ručení jen na pár týdnů nebo měsíců. Jedná se o pojištění na dobu určitou a po uplynutí doby sjednané ve smlouvě pojištění zaniká. Krátkodobé pojištění mohou využít například sezónní řidiči, majitelé kabrioletů, motorek nebo sněžných skútrů. Nevýhodou je, že po uplynutí sjednané doby pojištění musíte registrační značky uložit do depozitu.

Pohodlnější alternativou ke krátkodobému povinnému ručení na dobu určitou je takzvané sezónní povinné ručení. S pojišťovnou v tomto případě uzavřete smlouvu na dobu neurčitou a vyberete si měsíce, kdy vozidlo používáte. Výhodou je, že po skončení sezóny nemusíte odevzdávat registrační značky do depozitu.

Další možnosti výpovědi

Může se stát, že s nově sjednaným pojištěním nejste spokojeni. Zákon vám dává možnost smlouvu vypovědět do dvou měsíců od dne jejího uzavření. Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení písemné výpovědi pojišťovně. Přeplatek pojištění získáte zpět.

Minimálně dva měsíce před koncem pojistného období vám pojišťovna zašle nový předpis pojistného. Pokud nejste s jeho výší spokojeni, můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení změny. Pojistná smlouva je v tomto případě ukončena na konci pojistného období.

Někdy se stává, že majitelé vozidel nejsou spokojeni s plněním pojišťovny. I v takovém případě je možné smlouvu vypovědět, a to do tří měsíců od dne oznámení vzniku pojistné události. Od dne výpovědi začíná běžet měsíční výpovědní doba a jejím uplynutí je smlouva ukončena. Přeplatek vám pojišťovna vrátí zpět.

Zákon počítá i s výpovědí dohodou. V tomto případě ovšem musíte získat souhlas pojišťovny, což může být problém. Pokud se vám podaří s pojišťovnou dohodnout, smlouva je ukončena ke dni dohody pojistníka a pojišťovny.