Klientům Kooperativy již odešla první pojistná plnění za škody způsobené úterními bouřkami

Kooperativa v tuto chvíli eviduje celkem 850 škod za cca 45 milionů Kč. „Ukončili již šetření u prvních 50 menších škod a klientům jsme odeslali pojistné plnění v celkové výši téměř 1,5 milionu Kč. A naši technici budou v prohlídkách pokračovat i v průběhu víkendu,“ ujišťuje Miroslav Novák, ředitel Centra likvidace pojistných událostí v Kooperativě. 

Z evidovaných škod je jich 560 v pojištění majetku, 290 u pojištění vozidel. Celkové škody na majetku přesáhly 35 milionů Kč, u vozidel 10 milionů Kč. Nejvíce škod Kooperativa eviduje v Západočeském kraji, na Chomutovsku a Ústeckoorlicku. Nejčastějšími škodami jsou poškozené střechy od vichřice, škody po pádech stromů nebo krupobití. U vozidel jsou všechny škody způsobené krupobitím, které se přehnalo Chebskem. 

„Největší škody nám klienti nahlásili v Chebu, kde vichřice poškodila střechu obchodního centra, vichřice a krupobití poškodily budovu a vozidla v jednom chebském autosalonu. V prvním případě očekáváme, že škoda dosáhne výše 3 milionů Kč, u autosalonu odhadujeme škodu na 2,5 milionu Kč,“ konkretizuje řádění živlů Miroslav Novák.    

 

Zdroj: tisková zpráva Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group