Kooperativa dosáhla milionu smluv pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Zdálo by se, že pojištění rodinného domu, bytu nebo domácnosti má již uzavřeno každý trochu obezřetnější vlastník majetku. Možná překvapivě toto u nás ale stále neplatí – podle statistik je téměř každá druhá domácnost a každý třetí rodinný dům bez pojištění.

„V tomto segmentu pojištění stále existuje značný prostor pro další růst.  Při srovnání třeba s Rakouskem či Německem je docela překvapivé, kolik domů či domácností u nás zůstává nepojištěných. Češi k pojistné ochraně svého majetku nepřistupují příliš zodpovědně,“ upozorňuje Radek Starosta z Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativě. 

Produkty pojištění majetku a odpovědnosti občanů Kooperativa klientům poprvé nabídla před 20 lety. Od té doby kmen smluv trvale roste, v minulém týdnu Kooperativa dosáhla milionu smluv. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou v této oblasti na českém trhu. V loňském roce zde dosáhla předpisu pojistného 2,7 miliardy Kč.

Stěžejními produkty jsou od počátku především pojištění domácností a pojištění nemovitých objektů. Nejúspěšnějším produktem je kombinované pojištění OPTIMUM, které umožňuje současně pojistit rodinný dům nebo bytovou jednotku a vybavení domácnosti za zvýhodněných podmínek. Obdobně je možné pojistit také rekreační budovu a rekreační domácnost.

Výhodou je rozsah pojistné ochrany, přehlednost a inovativnost produktů. Kooperativa například jako první v ČR nabídla moderní pojištění na novou cenu. Zároveň byla jednou z prvních pojišťoven, které klientům nabídly možnost pojištění majetku on-line prostřednictvím internetových stránek. Unikátní je pak garance, že neuplatní krácení plnění za tzv. podpojištění – nesprávně nastavenou výši pojistné částky, pokud klient souhlasí s inflační valorizací pojistné částky a pojistného.

Jednou z dalších unikátních novinek je připojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích, které Kooperativa představila v loňském roce.  Toto připojištění za pouhých 390 Kč ročního pojistného zahrnuje právní poradenství a úhradu nákladů na právního zástupce, soudní poplatky nebo znalecké posudky, a to až do výše 200 000 Kč. Jde o případy, ve kterých klient vystupuje jako spotřebitel a jejichž předmětem je movitá nebo nemovitá hmotná věc nebo služba. Pojištění tedy klient může využít například ve sporu souvisejícím s reklamací vadného zboží nebo vadně provedených služeb. Pojištěnými jsou automaticky všichni členové domácnosti.

Klienti oceňují i kvalitu následných služeb, včetně likvidace škod. První velká zatěžkávací zkouška potkala Kooperativu při největších povodních v roce 1997, další pak v roce 2002. Kooperativa při nich odškodnila desetitisíce škod a vyplatila klientům plnění v řádech miliard korun.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Kooperativa