Kooperativa nabízí novinku – pojištění proti zpronevěře

Pojištění proti zpronevěře poskytne pojistnou ochranu klientům v případě, že zaměstnanec pojištěného zpronevěří nebo úmyslně poškodí jemu svěřený majetek.

„Náš klient tak získá náhradu za poškozený nebo odcizený majetek i v těch případech, kdy škodu nemůže vymáhat na viníkovi, tedy zaměstnanci, například z důvodu jeho finanční situace,“ představuje hlavní výhodu novinky Radek Starosta z Úseku pojištění majetku v pojišťovně Kooperativa.

Pojištění se vztahuje na rizika zpronevěry a vandalismus ze strany zaměstnance. Podmínkou vyplacení pojistného plnění je skutečnost, že jednání pachatele (zaměstnance pojištěného), které je příčinou vzniku škodné události, naplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry nebo poškození cizí věci a pachatel byl za toto jednání pravomocně odsouzen v trestním řízení. Povinností klienta Kooperativy je tedy ohlášení události Policii ČR, resp. podání trestního oznámení. Pojištění se sjednává s limitem 100 000 Kč a spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.

 

Příklady, ve kterých klient nové pojištění může využít:

Zaměstnanec pojištěného z důvodů tíživé finanční situace prodá jemu svěřená zařízení, přestane chodit do zaměstnání a bude nezvěstný.

Zaměstnanec pojištěného z důvodů výpovědi nezvládne situaci a při odchodu ze společnosti úmyslně poškodí jemu svěřené vybavení.

Zaměstnanec pojištěného dlouhodobě odvádí z firemního bankovního účtu, k němuž má přístup, finance na své soukromé potřeby.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Kooperativa