Kooperativa v roce 2014 řešila přes 21 tisíc živelných škod

Klienty Kooperativy naštěstí živelné škody, zejména povodně, v loňském roce netrápily tolik, jako v roce 2013.

„V roce 2014 nám klienti celkem nahlásili téměř 21 500 živelných škod za celkem 1,5 miliardy Kč. V roce 2013 to bylo 23 tisíc škod za 2 miliardy Kč. Rok 2013 byl ovlivněn zejména červnovými povodněmi, které způsobily 9 tisíc škod za 1,6 miliardy Kč. V roce 2014 naštěstí živelná katastrofa podobného rozsahu Českou republiku nepotkala,“ upřesňuje Miroslav Novák, ředitel Centra likvidace pojistných událostí v Kooperativě.

V roce 2014 způsobily klientům Kooperativa nejvíce škod vichřice, povodně a údery blesku. Celkem se jednalo o 5000 škod způsobených vichřicí za 142 milionů, 3300 povodňových škod za 650 milionů Kč a údery blesku způsobily přes 3000 škod za 75 milionů Kč.

„Kromě dalších škod z krupobití, tíhy sněhu nebo ledovky jsme zaznamenali i výjimečnou událost, silné zemětřesení na Chebsku, které našim klientům způsobilo téměř 200 škod za 10 milionů Kč,“ připomíná Miroslav Novák.  

Početně nejvíce škod způsobily živly na soukromém majetku občanů, kteří uplatňovali 13 500 škod za 318 milionů Kč. U podnikatelů a velkých průmyslových společností Kooperativa řešila 6200 škod za 1,1 miliardy Kč. Na vozidlech způsobily živly téměř 1800 škod za 47 milionů Kč.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny Kooperativa