Kouření je i nadále jedním z hlavních rizikových faktorů

Na poslední květnový den připadá Mezinárodní den nekuřáků. V této souvislosti jsme shrnuli aktuální čísla z celosvětových i českých statistik o kouření. Současně přinášíme informaci, jakou roli hraje kouření v životním pojištění a co všechno UNIQA pojišťovna v této souvislosti bere v úvahu.

Ve světě aktuálně kouří 1,3 miliardy lidí a téměř pět milionů kuřáků ročně podlehne následkům své vášně. Zajímavá je korelace mezi ekonomickým statusem země a počtem kuřáků – více než tři čtvrtiny jich žije v zemích s nižším nebo středním HDP; převaha kuřáků je v nízkopříjmových skupinách. Tzv. rozvinuté a vyspělé země naopak sledují klesající trend kouření. V EU například za poslední čtyři roky ubylo dospělých kuřáků o tři procenta. Nejvíce se kouří v Řecku (42 %) a na Balkáně, nejméně ve Skandinávii (méně než pětina lidí).

TIP: Životní pojištění na portálu Pojisteni.com

V ČR kouří asi čtvrtina lidí. Bohužel jsme mezi premianty v kouření dětí a mladistvých (odhaduje se, že jich máme v ČR na čtvrt milionu), přičemž možná překvapivě rychleji přibývá mladých dívek s cigaretou. Jestliže celkem umírá ročně u nás na sto tisíc lidí, 18 procent z nich na diagnózu spojenou s následky kouření. Pro představu: to je takové množství, jako kdyby vymřel celý Mělník nebo celé Otrokovice. Ze statistik vyplývá, že celoživotní kuřák se připraví o patnáct i více let života. Dvě třetiny závislých na nikotinu tak umírají před dovršením 65 let věku. Umírají u nás i tisíce lidí na následky pasivního kouření. Pracující v kuřáckém prostředí nebo lidé žijící v domácnosti s kuřáky mají dvakrát vyšší riziko infarktu a také podstatně vyšší riziko rakoviny a mrtvice.

Nejčastějšími souvisejícími diagnózami jsou nemoci srdce a cév (44 %), nádorová onemocnění (38 %) a diagnózy spojené s dýchacím ústrojím (11 %).

Pojišťovny samozřejmě na vstupu do pojištění tento neduh u svých klientů pečlivě sledují. Týká se to hlavně rizika smrti v životním pojištění, a také připojištění závažných onemocnění. UNIQA se snaží podchytit souvislost také v rodinné anamnéze. Dotazuje se na výskyt „kuřáckých“ diagnóz, jako jsou karcinom plic, ischemická choroba srdeční a infarkt, mrtvice nebo astma v přímé příbuzenecké linii ve věku do 60 let. Pokud je zachycen výskyt takových onemocnění u blízkých kuřáka, ten musí počítat s příplatkem podle četnosti, případně s výlukou na příslušné choroby. Přirážka se pohybuje v průměru v nízkých desítkách procent.

UNIQA nicméně rovněž zohledňuje průběžně medicínský pokrok v léčení některých onemocnění. Ten lze doložit objektivně klesající úmrtností u některých diagnóz, jako například u srdečního infarktu, astmatu nebo náhlé mozkové příhody. Léčba všech těchto chorob doznala takových výsledků, že se mnozí pacienti, podchytí-li se jejich problém včas, vracejí do života bez omezení. V této souvislosti například dříve vyplňoval klient ve zdravotním dotazníku i počet vykouřených cigaret denně (a podle toho mu byl vyměřen příplatek), nyní se zařazuje už jen do kategorií kuřák / nekuřák / odnaučený kuřák po dobu déle než 1 rok.

Samozřejmě problémem je i skutečnost, že pojišťovna musí spoléhat při převzetí klienta do pojištění na jeho poctivost. Například u mladistvých a dětí se tento neduh nedá systematicky sledovat vůbec. Nicméně dojde-li k pojistné události z připojištění závažných chorob, u níž je souvislost s kouřením pravděpodobná, ověřuje se osobní situace i anamnéza pojištěného zpětně. Ukáže-li se, že vědomě uvedl nepravdivé údaje, může pojišťovna odstoupit od sjednané smlouvy od počátku nebo odmítnout pojistné plnění s tím, že by ji bývala vůbec nesjednala, kdyby znala všechna zdravotní rizika.

Samozřejmě se nesleduje pouze kouření jako rizikový faktor, ale řada dalších, jako je obezita nebo krevní tlak. Je-li zátěž vícenásobná, přijetí klienta je možné jen za vyšší přirážku nebo s odpovídající výlukou vysoce pravděpodobných diagnóz.

Zdroj: UNIQA pojišťovna