Kybernetických útoků přibývá. Škody pomůže nahradit speciální pojištění

Dobrý antivirový program ani obezřetné chování na internetu vám stoprocentně nezaručí, že se nestanete obětí kybernetického útoku. Ztráta citlivých údajů, zneužití identity, pomluvy na sociálních sítích nebo prozrazení hesla k internetovému bankovnictví přináší řadu nepříjemností. Pomoci může speciální pojištění internetových rizik. Podívejte se, jaká rizika toto pojištění kryje?

kybernetická, internetová rizika

Bez internetu se v dnešní době obejde málokdo. Kromě zábavy nám v mnohém usnadňuje život –můžeme například spravovat své finance přes internetové bankovnictví, platit online nákupy v e-shopech nebo se bavit s přáteli na sociálních sítích. Stinnou stránkou internetu je riziko zneužití nejrůznějších přístupových údajů včetně hesel, zašifrování počítače, zneužití identity, finanční újma spojená s nákupem v podvodném e-shopu či šíření osobních informací nebo dokonce pomluv na internetu a sociálních sítích.

Ochrana není nikdy dokonalá

I když používáte nejlepší antivirový program, všechny aplikace v počítači pravidelně aktualizujete a dodržujete pravidla bezpečného užívání internetu, riziko napadení není nikdy zcela vyloučeno. Nedávným příkladem napadení je útok vyděračského viru WannaCry, který v květnu letošního roku stihnul za pár hodin nakazit více než 300 tisíc počítačů ve více než 150 zemích světa. Tento virus po nakažení počítače zašifroval data na pevném disku a žádal platbu za odblokování souborů. I když virus napáchal nejvyšší škody především v zahraničí, zcela ušetřena nebyla ani Česká republika.

Napadení počítače virem ovšem není jediným rizikem. Mezi konkrétní kybernetická rizika můžeme zařadit také zneužití platebních prostředků (například platebních karet a elektronického bankovnictví), řešení nedodání zboží při nákupu v e-shopu nebo odcizení elektronické identity. Hrozbou je také šíření osobních informací nebo pomluv na internetu a sociálních sítích.

TIP: Sjednejte si pojištění internetových rizik

Význam pojištění

Nepříznivé finanční dopady kybernetického útoku má za cíl eliminovat vhodné pojištění. V současné době najdete tento pojistný produkt v nabídce několika tuzemských pojišťoven. Podle České asociace pojišťoven nemá a nesmí pojištění nahrazovat systém IT bezpečnosti. „Pojištění by nemělo představovat morální hazard v absenci opatření k minimalizaci situace, kdy k selhání systémů a naplnění rizika dojde. Pojištění může fungovat pouze pro nahodilé situace, kdy přes veškerá odpovídající opatření na straně pojištěného přesto dojde ke kybernetickému incidentu,“ uvádí Aleš Povr z České asociace pojišťoven.

Úkolem pojištění kybernetických rizik je zajistit pojištěnému kompenzaci v případě selhání nebo napadení jeho IT infrastruktury vedoucí k finančním ztrátám. Dále pojištění kompenzuje například poškození dobré pověsti, náklady na obnovu dat či náklady na související soudní spory.

S pojištěním přišla jako první ČSOB Pojišťovna

Internetová rizika si mohou Češi pojistit od začátku roku 2016. V tomto roce představila ČSOB Pojišťovna produkt s názvem Pojištění internetových rizik. Pojištění zahrnuje pojištění právní ochrany a pojištění finančních ztrát, které souvisí s používáním internetu a prováděním bezhotovostních plateb. Součástí tohoto pojištění jsou i asistenční služby.

Pojištění nabízí pomocnou ruku při problémech s nákupem na internetu, zneužití identity na internetu, zneužití platební karty nebo v případě poškození dobré pověsti na internetu a sociálních sítích.

Při nakupování na internetu jste například chráněni v případě nedodání, částečného dodání nebo neúplného dodání zboží. Pojišťovna vám poskytne právní ochranu a odbornou pomoc a vyplatí případnou finanční náhradu škody za utrpěnou finanční ztrátu za objednané zboží

S pojištěním je chráněna i vaše identita. S právní ochranou a případnou finanční náhradou můžete počítat v situaci, kdy třetí osoba neoprávněně použije vaše identifikační či autorizační údaje na internetu a způsobí vám tímto podvodným jednáním škodu. Pojištění myslí i na případy, kdy jsou vaše údaje zneužity k podvodnému získání půjčky či nákupu.

Zdrojem finanční ztráty může být i neoprávněné použití platební karty. Pojištění internetových rizik vás chrání v případě výběru hotovosti z bankomatu i provedení platby třetí osobou bez vašeho vědomí či svolení.

Na internetu může být poškozeno i vaše dobré jméno. Pojištění myslí na situace, kdy o vás někdo na internetu, diskusních fórech nebo sociálních sítích šíří poškozující zprávy jako například pomluvy, urážky nebo informace z vašeho soukromého života. Pojišťovna vám poskytne právní ochranu, zajistí a uhradí náklady na technická opatření vedoucí k odstranění či znesnadnění přístupu k negativním informacím.