Manažeři si neuvědomují rizika spojená s výkonem své funkce

Před rokem vstoupil v platnost nový zákon o obchodních korporacích, který zpřísnil případné finanční tresty pro všechny členy vedení firem. Podle průzkumu pojišťovny AIG ale pouze 39 % respondentů ví, že jsou zodpovědní za celou výši způsobené škody firmě nebo třetím stranám. Zároveň má pojištění odpovědnosti manažera uzavřeno jen 17 % dotázaných. Průzkum byl proveden mezi 210 manažery.

Pojišťovna AIG provedla mezi manažery průzkum, do jaké míry jsou informováni o odpovědnosti z titulu výkonu své funkce. Nový zákon o obchodních korporacích, který vstoupil v platnost loni 1. ledna 2014, zpřísnil podmínky tím, že členové orgánů společností ručí za běžné obchodní závazky společností (platby dodavatelům, zaměstnancům, odvody apod.) přímo vůči těmto věřitelům. „V zahraničí je tato úprava zákona běžná a většina společností je na případné vymáhání pohledávek po členech svých orgánů připravená díky D&O neboli pojištění odpovědnosti manažerů. Pokud společnost nedělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, následky pro členy managementu mohou být likvidační. V České republice si na novou legislativu teprve zvykáme, čemuž odpovídá i zatím nízká propojištěnost u členů představenstev, členů dozorčích rad a jednatelů,“ komentuje situaci Marko Antič z pojišťovny AIG.

Pouze 39 % respondentů si je vědomo, že jsou zodpovědní za veškeré způsobené finanční škody, které jsou spojeny s výkonem jejich funkce. Přičemž 42 % manažerů uvedlo, že jsou zodpovědní pouze do škody ve výši 500 tisíc korun, resp. 19 % manažerů odpovědělo, že do škody ve výši 2 miliony korun.

Ve svém okolí se s finančním postihem vedení společnosti setkalo 22 % dotázaných. „Obecně lze říci, že žaloby proti členům orgánů obchodních korporací z titulu porušení jejich povinností jsou spíše výjimečné. Největší rizika pro členy orgánů z titulu odpovědnosti za výkon jejich funkce lze očekávat v případech, kdy se bude zejména jednat o nároky insolvenčních správců či věřitelů v rámci řízení o úpadku či nároky společníků a akcionářů v případě aplikace institutu trestní odpovědnosti právnických osob,“ uvádí Mgr. Matěj Vácha z advokátní kanceláře Pelikán, Krofta , Kohoutek.

Vedení firem tak nebude čelit pouze nárokům za způsobené škody, ale právní spory s sebou přinesou i náklady spojené s právním zastoupením manažerů. Podle průzkumu pojišťovny AIG má pojištění odpovědnosti manažera uzavřeno pouze 17 % respondentů. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že 26 % dotázaných se domnívá, že pojištění D&O kryje pouze náhradu škody a dalších 12,5 % manažerů uvedlo, že pojištění kryje hrazení právního a jiného zastoupení. Celkem 61,5 % dotázaných ovšem správně uvedlo, že pojištění odpovědnosti manažera kryje jak způsobenou škodu, tak právní nebo jiné zastoupení, např. auditory, soudní znalce. „Společnost zastoupená akcionářem podala žalobu o náhradu škody na členy představenstva. Škoda byla údajně způsobena v opakovaném procesu nabytí vlastních akcií a jejich zpětném prodeji. Případ vyšetřuje i policie na základě trestního oznámení. Trestný čin zatím není prokázán. Případ je stále otevřený a trvá již plných sedm let. AIG průběžně hradí náklady obhajoby pojištěných, které již dosáhly téměř dva miliony korun,“ uvádí jako příklad Marko Antič.

Ve srovnání s celosvětovým žebříčkem Global Fortune 500 je pojištění D&O mezi firmami působícími v České republice na nízké úrovni. „V rámci žebříčku Global Fortune 500 je celých sedmdesát procent těchto společností pojištěných u AIG na pojištění odpovědnosti manažera. Z tohoto srovnání vyplývá, že vedení firem v České republice si zatím dostatečně neuvědomuje rizika spojená s výkonem jejich funkce,“ uzavírá Marko Antič.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny AIG