Máte pojištěnou nemovitost a domácnost? Vánoce přináší vyšší riziko požáru

Lidé v předvánočním čase zapalují svíčky na adventních věncích, roztápějí trouby s cukrovím a na Štědrý den zavěsí na stromek svíčky a prskavky. Aby oheň v domácnosti jen dokresloval vánoční atmosféru, a neškodil, mějte ho stále pod dohledem. Chvilka nepozornosti může dokonale pokazit svátky. Abyste snížili riziko požáru o Vánocích na minimum, držte se našich jednoduchých pravidel.

Vánoce a pojištění proti požáru

Vánoce a přelom roku jsou časem rodinné pohody, oslav a radosti. Lidé v těchto dnech často zapalují ve svých domovech svíčky, prskavky, pečou, smaží ryby, pálí vonné františky či purpury. Všechny tyto tradice s sebou nesou riziko vzniku požáru. Statistiky potvrzují, že se hasiči nezastaví ani o Vánocích. V minulém roce v období od 24. do 26. prosince likvidovali 127 požárů. Nejčastěji vyjížděli ke vzníceným potravinám při vaření, evidují ale také požáry od hořících svíček, při nichž hořely zejména adventní věnečky, ubrusy, záclony, dárky, podlahoviny a další hořlaviny. Za celý prosinec minulého roku evidovali hasiči 1 323 požárů. Škody na majetku se při požárech vyšplhaly přes 173 milionů korun. Ukážeme vám, jak snížit riziko požáru o svátcích na minimum.

Věděli jste, že…? Hasičskému záchrannému sboru kraje musíte bezodkladně ohlásit každý požár. Ohlásit musíte i malé požáry, které uhasíte vlastními silami. Neoznámení požáru je u občanů přestupkem, za který hrozí pokuta až 25 tisíc korun. U firem je takové jednání správním deliktem, za který hrozí sankce až jeden milion korun.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

Rizikům je vždy lepší předcházet

Domácnost může rychle vzplanout od hořících svíček na adventním věnci, vánočním stromku, od nekvalitního vánočního osvětlení, prodlužovacích šňůr i při smažení či pečení v kuchyni. Pokud se neobjedete o Vánocích bez svíček, před jejich zapálením se raději dvakrát ujistěte, že stojí na stabilním a nehořlavém místě, dostatečně daleko od záclon, sedaček a jiných hořlavých materiálů. Svíčky na vánočním stromku dávejte dostatečně daleko od větví, ozdobných řetězů a všech dárků. Dopředu počítejte i s pohybem dětí a zvířat v domácnosti, mohou totiž předmět s hořící svíčkou nebo samotnou svíčku snadno převrhnout. Při odchodu z domova nezapomeňte všechny svíčky řádně sfouknout.

Opatrnost je na místě také při přípravě jídel v kuchyni. Ve vánočním shonu můžete lehce zapomenout, že máte v troubě cukroví a na plotně kapra. Vznícení potravin není podle hasičů ničím neobvyklým. Když už vypukne požár na pánvi s olejem, pamatujte si, že hořlavé kapaliny nesmíte nikdy hasit vodou. Pokud se vám na pánvi vznítí kapr, omezte přísun kyslíku tak, že pánev zakryjete pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení. Vodou se nesnažte hasit ani zařízení, které může být pod elektrickým proudem.

Po požáru pomůže pojištění

I přes všechnu snahu zabránit vzniku požáru se může stát, že červený kohout zakokrhá právě u vás v obýváku. Pokud máte pojištěnou stavbu a domácnost, můžete ze získaného pojistného plnění rychle začít s obnovou vašeho obydlí. Z pojištění budov jsou hrazeny škody na obytných budovách a souvisejících stavbách. Pojištění domácnosti chrání movité věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti.

Riziko požáru najdete už v základní variantě pojištění. Pojistěte se proti všem rizikům, která vám reálně hrozí. Pojišťovny nabízejí i produkty obsahující méně obvyklá krytí (např. rozbití skel, škody způsobené nepřímým úderem blesku). Vždy je rozumnější sjednat si pojištění, které počítá s novými cenami. V případě pojistné události budete mít dostatek peněz na pořízení nové věci. Velmi důležité je také správné určení pojistné částky a seznámení se s výší limitů a všemi výlukami. Před uzavřením pojistné smlouvy si pečlivě přečtěte všechny související dokumenty.

Věděli jste, že…? V případě, že chcete uplatnit pojistné plnění v souvislosti s požárem, pak pojišťovna požaduje potvrzení či jiný doklad o požáru vydaný územně příslušným hasičským záchranným sborem kraje. V případě, že je požár ohlášen s velkým zpožděním nebo je místo požáru již uvedeno do původního stavu, nelze provést šetření příčiny vzniku požáru, a tudíž hasiči nejsou schopni doklad pro pojišťovnu s potvrzením o požáru a uvedením příčiny požáru vydat. Pojišťovna pak zpravidla pojistné plnění nevyplatí nebo jej krátí.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR