MetLife zjednodušuje podmínky životního pojištění pro OSVČ

Pojišťovna MetLife nově nabízí OSVČ možnost sjednání životního pojištění až do výše šesti milionů korun na základě obratu, bez nutnosti dokládání výše příjmů. Tato novinka živnostníkům usnadní proces sjednání kvalitního pojištění pro případ výpadku příjmů ze zdravotních důvodů.

Jak vyplynulo z průzkumu, který si MetLife nechal zpracovat, více než polovina živnostníků disponuje finanční rezervou pro případ výpadku příjmů jen na jeden až tři měsíce. Do konce března navíc mohou OSVČ získat krytí rizik spojených s nemocí a úrazem s 20% slevou.

Převážná většina českých živnostníků si v rámci povinného zdravotního pojištění nepřiplácí nemocenské pojištění a v případě úrazu či nemoci tak nemá nárok na žádné nemocenské dávky. Dlouhodobý výpadek příjmu přitom může mít na jejich podnikání i rodinný rozpočet dramatické dopady. „Průzkum odhalil, že nadpoloviční většina oslovených OSVČ má finanční rezervy pro případ výpadku příjmů pouze na 3 měsíce. A téměř 40 procent respondentů tyto situace pokrývá z osobních či rodinných úspor. Každý desátý živnostník byl dokonce nucen se zadlužit, aby výpadek příjmů pokryl,“ říká Martin Švec, ředitel produktového oddělení pojišťovny MetLife. Do situace, kdy se ze zdravotních důvodů není schopen věnovat svému podnikání, se přitom může dostat kdokoliv, jen v posledních pěti letech ji zažila značná část oslovených. Důsledky mohou být o to horší, že více než 70 procent českých OSVČ je na příjmech z podnikání závislých.

Třetina OSVČ bez jakéhokoliv pojištění

K pokrytí výpadků příjmu ze zdravotních důvodů slouží také komerční životní a úrazové pojištění a připojištění denních dávek pro případ pracovní neschopnosti. Ani to však není ze strany živnostníků příliš využíváno. „Více než třetina osob samostatně výdělečně činných nemá žádné úrazové ani životní pojištění. Téměř pětina z nich z toho důvodu, že kvůli své výši příjmů nemohli uzavřít pojistku na takovou částku, jakou by potřebovali. Více než 35 procent těch, kteří pojištěni jsou, pak nemá sjednáno denní odškodné po dobu pracovní neschopnosti,“ popisuje Martin Švec. Pojišťovna MetLife proto OSVČ nově nabízí možnost sjednání životního pojištění s pojistnou částkou až do výše šesti milionů korun na základě obratu, bez nutnosti dokládání příjmů. Součástí pojištění je také možnost sjednat si denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti. „Chceme dát živnostníkům příležitost kvalitně se zajistit pro případ nečekaného výpadku příjmů z důvodu nemoci či úrazu, a to bez nadměrných administrativních požadavků,“ vysvětluje Martin Švec. Zdravotní komplikace a jejich dopad na podnikání jsou podle průzkumu třetí nejčastější obavou drobných podnikatelů. Větší je pouze strach z nedostatku zakázek a z dopadu legislativních změn.

Speciální možnost pro živnostníky

Nabídka pro OSVČ se týká pojistných produktů z programu MetLife Fair, které klientům nabízejí výrazný cenový bonus za zdravý životní styl. Díky němu lze získat slevu z pojistného za to, že člověk pravidelně absolvuje preventivní prohlídky u lékaře, nekouří či vykonává nemanuální/méně rizikové povolání. Celková úspora může dosáhnout až 37 % z pojistného. Až do konce března je pro OSVČ připravena speciální dodatečná sleva ve výši až 20 % na připojištění úrazu a nemoci.

Poznámka: Průzkum mezi 525 malými podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) proběhl na přelomu října a listopadu roku 2015 prostřednictvím nástroje Instant Research výzkumné agentury IPSOS.

Zdroj: MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku