Na jaké výdaje by měli být připraveni majitelé psů?

Češi si na domácí mazlíčky potrpí. Psa vlastní podle výzkumu České asociace pojišťoven 39 % z nás. Čtyřnozí přátelé nám přináší spoustu radosti. Ale měli bychom být připraveni také na situace, které nejsou příjemné.

Za své čtyřnohé svěřence jsme plně odpovědní, a jak napovídají statistiky Slavia pojišťovny, nečekaná událost může majitele psa či kočky potkat relativně snadno. Stačí, když váš domácí mazlíček onemocní nebo nešťastně vběhne do silnice a způsobí nehodu.     

TIP: Nabídku pojištění psů a koček naleznete ZDE

Když váš pes řádí, škody jdou za vámi

Případy, kdy pes zničil cizí majetek nebo někoho pokousal, bohužel, nejsou ojedinělé. Chování psů nemusí být vždy předvídatelné a může překvapit i zkušené chovatele. K útokům častěji dochází, pokud je psů více a cítí se silnější, jsou-li bez dozoru nebo v případě, že je pes zraněný či nemocný. Psi a kočky také často mohou za napjaté sousedské vztahy. Zničené ploty, okousané zahradní vybavení nebo dokonce zraněný člen sousední domácnosti může vyvolat spory, které neznají konce. Přitom platí jasné pravidlo, za zvíře je vždy odpovědný jeho majitel. To znamená, že jeho povinností je zajistit, aby jeho zvíře nikoho neohrozilo, a pokud už dojde k ublížení na zdraví nebo poničení majetku, musí vzniklou újmu nahradit. 

„Podle údajů Slavia pojišťovny je nejčastější škodou způsobenou zvířaty v rámci pojištění odpovědnosti pokousání člověka psem. Dále se vyskytují případy, kdy pes při potyčce zraní cizího psa, a evidujeme i další škody na majetku způsobené třetím osobám. Nejzávažnější následky mívají dopravní nehody způsobené psy, kteří se bez dozoru pohybují po vozovce a vběhnou pod auto. Škody pak mohou být opravdu vysoké, v řádech desítek až stovek tisíc korun, zejména pokud dojde ke zranění některého účastníka nehody,“ uvádí Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Chovatelé psů si také často neuvědomují, že pokud jejich pes zraní jiné zvíře, s platností nového občanského zákoníku musí hradit náklady spojené s jeho léčením a veterinárním ošetřením. V případě, že pes pokouše člověka, vzniká postiženému nárok na adekvátní kompenzace.  

„Pokud pes napadne člověka a způsobí mu zranění, dle nového občanského zákoníku je majitel zvířete povinen uhradit nejen náklady spojené s léčením, ale také například ušlý zisk a další související výdaje,“ uvádí Jan Vlček ze Slavia pojišťovny.   

Majitelé neposedných čtyřnohých mazlíků by se proto měli mít na pozoru a výchově svých svěřenců věnovat opravdu důslednou pozornost. Pokud si poslušností svých psů nejsou stoprocentně jistí, vyplatí se zvážit pojištění odpovědnosti. To ochrání všechny členy domácnosti včetně dětí a zvířat před škodou, jež mohou svým jednáním způsobit. Pojištění odpovědnosti přitom můžete pořídit již od 315 Kč za rok.

Když domácí mazlíčci marodí, rodinný rozpočet to pocítí

Také náklady vydané na veterinární léčbu domácích mazlíčků nejsou zanedbatelné a průběžně stoupají. Pokud dojde ke zranění psa nebo je nutné veterinárně řešit nečekané zdravotní komplikace, mohou se majitelé zvířat dostat do nelehké situace. Veterináři jsou ve svých ordinacích čím dál častěji svědky momentů, kdy majitelé řeší nepříjemné dilema, zda si mohou nákladné veterinární léčení svého psa či kočky dovolit. Zejména některá plemena jsou k zdravotním komplikacím náchylnější a pravidelné návštěvy veterináře se pak mohou citelně prodražit.

Ceny veterinárních ošetření:

Korektivní osteotomie (růstové deformity): 10 000 – 16 000 Kč

Anestezie: 2300 Kč

Laparotomie (cizí tělesa, torze žaludku, resekce střeva atd.): 5000-15 000 Kč

Komplikované onkologické operace: 8000- 17 000 Kč

Komplikované brániční kýly: 5000-9000 Kč

Přitom už i u nás se nabízí možnost pojistit své domácí mazlíčky pro případ veterinárních ošetření. Což za jistotu, že pro vašeho čtyřnohého přítele budete mít vždy adekvátní zajištění, určitě stojí.

Odpovědnost majitele psa

  • Majitel psa je povinen zabezpečit zvíře tak, aby neohrozilo okolí a ostatní osoby (oplocení pozemku, na kterém se pes nachází, upozornění na přítomnost psa u všech vstupů na pozemek).
  • Majitel psa se musí odpovídajícím způsobem přizpůsobit místu a situaci, ve které se se zvířetem nachází (vodítko a náhubek na veřejných prostranstvích, v přítomnosti dětí, atd.).
  • Majitel psa je povinen zabezpečit zvíře tak, aby ho ani nikdo jiný nemohl svévolně vypustit.
  • Majitel psa musí vždy předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému nebo nečekanému chování zvířete, a předejít možnému útoku.

Zdroj: Slavia pojišťovna