O pojištění rukou mají zájem nejen lidé v dělnických profesích

Před více než třemi roky zařadila UNIQA pojišťovna jako první na českém pojistném trhu do svého komplexního životního programu i speciální krytí pro horní končetiny. Původně bylo určeno pro klienty s profesemi, jako jsou hudebník, chirurg nebo třeba hodinář. Nicméně dosavadní zkušenosti ukazují, že svých rukou a paží si cení lidé napříč populací bez ohledu na své povolání.

V současné době eviduje UNIQA už více než deset tisíc pojistných smluv s tímto rizikem, které kryje jak pracovní a mimopracovní úrazy, tak i specifická onemocnění, včetně nemocí z povolání.

Podle statistik Státního úřadu inspekce práce vzniklo v roce 2015 v ČR na 41.000 pracovních úrazů. Každý čtvrtý úraz menším či závažnějším způsobem postihl ruce nebo paže. Nejčastěji byli postiženi řidiči, dělníci na stavbách a osoby obsluhující stroje. Naopak méně úrazů připadalo na kancelářské pracovníky, manažery a vědce.

Zkušenosti z pojišťování klientů však ukazují, že není přímá souvislost mezi rizikovostí jejich profese, pracovním zatížením rukou a zájmem o pojištění proti úrazu. O speciální pojištění horních končetin stojí sice nejvíce zákazníci v dělnických a manuálních profesích nebo specializovaná povolání s převahou úkonů rukama (lékaři, farmaceuti, maséři, malíři, chemici, fotografové, redaktoři, optici nebo zdravotní sestry). Nicméně čilý zájem panuje i u dalších profesí, které už nejsou tak jednoznačně závislé na rukách: obchodníci, stavební dozor, učitelé nebo kontroloři. Naopak docela pochopitelné je velmi četné pojištění rukou žen v domácnosti. Velmi často si ruce pojišťují i studenti – jejich zastoupení ve kmeni se blíží pěti procentům. Zde je třeba ale brát i ohled na sportovní aktivity mladých, při nichž může k úrazu horních končetin snadno dojít.

Právě mimopracovní úrazy také jednoznačně dominují pojistným událostem vyřizovaným v UNIQA v souvislosti s tímto pojištěním. Vedou přitom běžná uklouznutí při chůzi, pády na kole a in-line bruslích nebo úrazy při úklidu pádem ze štaflí. Pracovní úrazy jsou zastoupeny minoritně. Nejzávažnější z nich byly způsobeny pádem z výšky na stavbě, vtažením končetiny do stroje a opařením rukou a paží pracovníka v závodní kuchyni. U onemocnění horních končetin jednoznačně dominuje v pojistném plnění syndrom karpálního tunelu.

Zdroj: UNIQA pojišťovna