Ochraňte pojištěním domácnosti a nemovitosti svůj domov – díl 2.: UNIQA

V předchozím článku bylo pojednáno o nabídce České podnikatelské pojišťovny v oblasti pojištění domácnosti a nemovitosti. I pojišťovna UNIQA přichází se zajímavou nabídkou majetku.

I u této pojišťovny si můžete pojistit jak domácnost, tak i nemovitost. V obou případech jsou Vám k dispozici dvě varianty pojištění, jak v případě domácnosti, tak v případě nemovitosti, nazvané Top Exkluziv a Top Standard.

Jak tedy vypadají jednotlivá pojištění u pojišťovny UNIQA?

1. Pojištění domácnosti

Při pojištění domácnosti můžete mít pojištěno:

– celý obsah bytu využívaný k osobním účelům členů domácnosti včetně cenností, elektroniky, starožitností
– součásti a příslušenství budov 
– domácí a hospodářská zvířata
– náklady na odstranění následků po pojistné události
– zařízení kanceláře pod stejným uzavřením jako byt
– mimo byt se pojištění vztahuje i na věci uložené na půdě, ve sklepě apod.

U Vaší domácnosti můžete mít pojištěna tato nebezpečí:

– požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu, úder blesku, kouř, rázová vlna, náraz vozidla
– vichřice, tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, sesuv půdy, krupobití
– krádež vloupáním a loupežné přepadení, úmyslně způsobené škody při vloupání
– škody způsobené vodou z vodovodního zařízení a dešťovou vodou z vnitřních svodů
– katastrofické škody způsobené lavinami, povodněmi, záplavami, závalem a zemětřesením
– škody na chlazeném a mraženém zboží při selhání chladírenského zařízení
– škody způsobené přepětím proudu, rozbití skel, apod. lze připojistit
– odpovědnost za škodu pojištěného a ostatních osob žijících ve společné domácnosti (dětí až do dovršení věku 27 let), popř. dalších osob uvedených ve smlouvě a obývajících pojištěnou domácnost.

Produkt Top Exkluziv

Jedná se o produkt určený pro novější domky a nadstandardně vybavené domácnosti
– v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
– možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)

Nově je součástí tohoto produktu balíček asistence v základu– zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy – limit na materiál 5 000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
– zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří – limit na materiál 2 000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
– zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny – limit na materiál 0 Kč, limit na čas 60 min.
– připojistit lze balíček Top Asist – navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a asistenci  zahrada. K využití asistenčních služeb je kontakt na Call centrum UNIQA 800 120 020.

Produkt Top Standard

– produkt, kterým je možné dobře pojistit celou domácnost i stavbu
– produkt určený pro starší domky a středně vybavené domácnosti
– v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
– možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)
– nově asistence v základu
     – zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy – limit na materiál
       5.000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
     – zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří – limit na materiál
       2.000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
     – zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny – limit na
       materiál 0, limit na čas 60 min.
     – připojistit lze balíček Top Asist – navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a
       asistenci zahrada. K využití asistenčních služeb kontakt na CC UNIQA 800 120 020

2. Pojištění nemovitosti

Při pojištění nemovitosti můžete mít pojištěno:

– rodinné domy jednobytové a dvoubytové, bytové jednotky v osobním vlastnictví
– vedlejší budovy a jejich součásti a příslušenství
– součásti a příslušenství na ohraničeném pozemku – terasy, pergoly, nádrže, antény apod., a také ohraničení jako taková (zdi, ploty)
– náklady na odstranění následků po pojistné události
– pojistit lze i dům či bytovou jednotku ve výstavbě

U Vaší nemovitosti můžete mít pojištěna tato nebezpečí:

– požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu, úder blesku, kouř, rázová vlna
– vichřice, tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, sesuv půdy, krupobití
– škody na budovách, na ohraničení pozemku nebo kulturách vzniklé nárazem silničního vozidla
– škody způsobené vodou z vodovodního zařízení
– katastrofické škody způsobené lavinami, povodněmi, záplavami, závalem a zemětřesením
– odcizení vnějších stavebních součástí
– další nebezpečí, jako např. škody nástřikem barev na fasádách budov; škody způsobené přepětím proudu, rozbití skel, zkrat elektromotorů, apod. lze připojistit
– odpovědnost vlastníka budovy a pozemku za události, z nichž může vzniknout povinnost nahradit škodu.

Produkt Top Exkluziv

Široká nabídka krytí už v základním pojištění

– produkt určený pro novější domky a nadstandardně vybavené domácnosti
– v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
– možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)

Balíček asistence v základu:

– zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy – limit na materiál 5 000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
– zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří – limit na materiál 2 000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
– zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny – limit na materiál 0 Kč, limit na čas 60 min.
– připojistit lze balíček Top Asist – navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a asistenci  zahrada. K využití asistenčních služeb je kontakt na Call centrum UNIQA 800 120 020.

Produkt Top Standard

– produkt, kterým je možné dobře pojistit celou domácnost i stavbu
– produkt určený pro starší domky a středně vybavené domácnosti
– v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
– možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)
– nově asistence v základu
     – zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy – limit na materiál
       5.000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
     – zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří – limit na materiál
       2.000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
     – zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny – limit na
       materiál 0, limit na čas 60 min.
     – připojistit lze balíček Top Asist – navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a
       asistenci zahrada. K využití asistenčních služeb kontakt na CC UNIQA 800 120 020

V případě zájmu o pojištění domácnosti nebo nemovitosti můžete najít formulář on-line sjednání na našich stránkách, kde je k dispozici i pojištění komplexní pojištění domova, kde máte možnost získat obě pojistné ochrany na jediné smlouvě.