Ochranu před bankrotem firmám zajistí novinka MaxiON od ČPP

Praha, 2. listopadu 2015 – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) přichází s pojištěním, které kryje škody vzniklé vyčerpáním limitu na majetkové škody z povinného ručení. Dokáže tak firmu ochránit před finanční ztrátou, která by pro ni mohla být likvidační.

ČPP novinku nabízí pod názvem MaxiON a je jedinou pojišťovnou na českém trhu, která takovou ochranu firmám a podnikatelům nabízí. „Produkt jsme připravili na základě poptávky klientů, kteří se zajímali o možnost pojištění v případě vzniku značných škod, které hrozí při hromadných dopravních nehodách, nehodách v tunelu, na mostech nebo železničních přejezdech. Jinými slovy jde o podobné případy, jako byla tragická nehoda kamionu s Pendolinem ve Studénce,“ říká Pavel Wiesner, ředitel úseku podnikatelských rizik.

V případě Studénky je majetková škoda odhadována na 160 milionů korun. Přitom sjednávané limity u dopravních firem se obvykle pohybují ve výši 100 milionů korun. Rozdíl mezi sjednaným limitem a skutečnou výší škody hradí viník nehody, resp. majitel firmy. „Je jasné, že pro klasického dopravce nebo pro jakoukoliv malou či střední firmu může být taková situace naprosto likvidační,“ upozorňuje Pavel Wiesner.

Produkt MaxiON je určen nejen klientům s povinným ručením u ČPP, ale všem zájemcům o tento typ pojištění. Produkt je dostupný na všech obchodních místech ČPP po celé republice a u všech renomovaných pojišťovacích zprostředkovatelů. Výše pojistného se odvíjí od počtu vozidel, které firma vlastní nebo provozuje a odpovídá přibližně 10 % z ceny povinného ručení každého vozidla. „Pro případy jako Studénka tak firma za optimální cenu získává ochranu až do výše 1 miliardy korun, což pokrývá i skutečně katastrofické scénáře,“ uzavírá Pavel Wiesner.

Zdroj: tisková zpráva Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.