Počet škod klientů UNIQA pojišťovny vzrostl loni o devět procent

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny celkem 149.483 škod všeho druhu, což znamenalo meziroční nárůst o 9,2 procenta. Každý den tak přibylo k vyřízení 410 pojistných událostí.

Zatímco v pojištění aut došlo oproti 2013 k úbytku pojistných událostí o necelá čtyři a v cestovním pojištění o třináct procent, naopak přibylo škod z odpovědnosti (+ 77 %). Více než pětina všech škod připadla na životní pojištění, kde meziročně přibylo více než 27 % hlášených pojistných událostí.

povinném ručení a havarijním pojištění registrovala UNIQA loni celkem 41.364 škody. Meziročně ubylo krádeží vozidel – loni UNIQA řešila celkem 550 případů, o rok dříve ještě 800. Několik tisíc případů škod se řešilo i v zahraničí – nejčastěji v Německu, Rakousku, na Slovensku a v Itálii.

Loni se už projevily důsledky účinnosti nového občanského zákoníku v oblasti odškodňování zdravotní újmy – pojistné plnění za tento druh škody vzrostl o několik desítek procent. Do dalších let očekáváme výrazný nárůst pojistného plnění o nároky v oblasti tzv. nemajetkové újmy. Už v souvislosti s konkrétním případem z loňského roku nyní evidujeme nárok na odškodnění duševních útrap několika pozůstalých po dopravní nehodě, při níž zahynul člen rodiny vinou našeho klienta, a to ve výši více než šest milionů korun. A podobných škod je registrováno už více než deset.

cestovním pojištění bylo vyplaceno na náhradách za 8 500 pojistných událostech asi 81 milionů korun. Čtyři z pěti případů se týkaly řešení akutních zdravotních problémů našich občanů v cizině.

Největší škodou byl požár velké tiskárny produkující tiskoviny a obálky. Ten způsobil koncem května 2015 škodu okolo sto milionů korun. Oheň se začal šířit vznícením jednoho porouchaného stroje, rozšířil se na celou technologickou linku a dále na objekt jako takový. Díky enormnímu úsilí se ale podařilo celý komplex uvést znovu do chodu do tří dnů, což zabránilo dalším velkým škodám, k nimž by došlo delším přerušením provozu.

Loni meziročně ubylo škod na domácnostech a rodinných domech našich klientů. Celkem registrovala UNIQA 3 185 případů, což znamenalo pokles o 23 % oproti roku 2013. Velmi milosrdně se k nám zachovaly živly, jež nás v minulosti často i plošně potrápily, jako velká voda, krupobití nebo tíha sněhu. Během léta 2014 byl hlavním ničivým živlem blesk, jenž způsobil o čtvrtinu více škod než o rok dříve. Také přibyly poměrně výrazně krádeže a vloupání, naopak o pětinu se snížil počet požárů.

V segmentu pojištění odpovědnosti došlo meziročně k velmi výraznému nárůstu počtu škod o 77 % na 7 501 případ. Příčinou skokového růstu byla podstatně vyšší aktivita UNIQA pojišťovny v oblasti soupojištění a aktivního zajištění ve spolupráci s jinými subjekty. Rovněž došlo k vyřízení většího počtu škod z předchozích období navázaných na tento druh obchodu.

Podstatný nárůst zaznamenala UNIQA pojišťovna v oblasti životního pojištění, kde loni řešila na 86 nových škod denně. Celkem vzrostl počet nahlášených pojistných událostí na 31 426 případů. Ještě více škod bylo zaznamenáno v úrazovém pojištění, kde meziročně vzrostl celkový počet o tři procenta na 35.631 případů.

Výrazný podíl na pojistných plněních za škody v pojištění osob (životní, úrazové) připadl opět na denní dávky v pracovní neschopnosti, při pobytu v nemocnici a za denní odškodné za dobu léčení úrazu v řádu stamilionů korun. Zvyšující se celkové vyplacené částky způsobuje i velký nárůst počtu pojištěných klientů. Rovněž stamiliony vyplatila UNIQA pojišťovna celkově za pojištění trvalých následků úrazu u dětí i dospělých. Například u pojistných smluv sjednaných pro případ trvalých následků úrazu s progresí jsme uhradili v několika případech odškodné mezi osmi a dvanácti miliony korun. Jednalo o závažnou invaliditu v důsledku dopravní nehody na motocyklu nebo v autě, případně v důsledku neuváženého skoku do neznámé vody s úrazem páteře a hlavy.

Zdroj: tisková zpráva pojišťovny UNIQA