Pojistěte si domov proti živelným pohromám. Nečekejte, až Vás příroda předběhne

Stále častěji se v posledních letech setkáváme i v našich končinách s živelnými pohromami. V posledních letech se jednalo o vítr v podobně vichřice či orkánu, nebo silné bouřky a jejich blesky, které následně způsobily požár. Celkem největší škody však u nás napáchaly povodně.

Jsou Vaše domácnost a nemovitost pro případ těchto nepříjemností dobře finančně zabezpečeny? Pojištění domácnosti a nemovitosti, které zajistí komplexní ochranu Vašeho majetku, by měly být základními pojištěními, které v životě sjednáváte.

Pojištění nemovitosti s pojištěním domácnosti by proto měly jít ruku v ruce. Nejde totiž jen o Vaši nemovitost, která symbolizuje často největší část majetku, ale s ní o její vybavení.

Když se podíváme na živelné škody na nemovitostech a postoj obyvatel vůči nim, pak zjistíme, že podle průzkumů České asociace pojišťoven má největší procento lidí strach z požáru. Následuje blesk a vítr a na dalším místě se umístilo krupobití. Dle průzkumu se však lidé nejčastěji setkali s povodní nebo záplavou.

Rozdíl mezi povodní a záplavou není pro mnoho lidí známý. Je pravda, že obojí může být a často bývá pojištěno naráz a pojištěný se nemusí starat. Přesto se vyplatí znát rozdíly.

Jen samotné povodně jsou v novém tisíciletí velmi častým problémem – od roku 1997 se periodicky vracejí v různých částech naší republiky. A zatímco povodeň a záplava tvoří nejčastější procento pojistných událostí způsobených přírodními vlivy, požár je sice poměrně vzácný, o to však finančně ničivější. V každém případě tedy platí, že velmi důležitou součástí pojištění majetku je pojištění proti přírodním živlům.

To, jestli náš domov zasáhne přírodní katastrofa, můžeme částečně ovlivnit výběrem lokality. V jiných případech, kdy už nemovitost máme, je třeba pracovat s tím, co je. V obou případech vězte, že umístění Vaší nemovitosti může mít zásadní význam při stanovení pojistného pro hrozbu povodní a nově i ničivého větru.

Ať už vyberete lokalitu bezpečnější nebo méně bezpečnou, jen pojištění pomůže s finanční ochranou, kterou můžete v budoucnu potřebovat prakticky u kteréhokoli domu či bytu. Můžete si pojistit například i chatu, chalupu, garáž a vždy se jedná o výhodný krok, uvážíme-li, v jakých hodnotách se ceny pohybují.

Kromě asi nejhrůznějšího případu povodní a požárů se můžete pojistit i pro případ dalších přírodních katastrof, jako krupobití, laviny, bouřky a z nich plynoucí blesky případně i silný vítr, který v nedávných letech napáchal nemalé škody. Může se jednat i o zemětřesení, která jsou u nás sice vzácná, ale v posledních letech častější. Škody může způsobit například i kouř.

Při pojištění se určitě vyhněte podpojištění domácnosti či nemovitosti a smlouvu si nechte jednou za pár let přepočítat. Můžete tím v případě pojistné události ušetřit velké peníze.

Pojištění střechy nad hlavou by každý měl brát jako naprostý základ a samozřejmost. Nikdy nevíte, kdy znovu udeří příroda, která je v novém miléniu čím dál zákeřnější. Nepodceňujte ji proto. Možnost sjednání naleznete na www.pojisteni.com/pojisteni-majetku.