Pojištění hrobu pomůže v případě živlů i po útoku vandalů

I míst posledního odpočinku se můžou týkat problémy, se kterými se setkáváme v sídlech žijících lidí. Příroda i lidé zasahují negativně i do běžně klidné a tiché atmosféry hřbitovů. I zde však může v mnoha situacích pomoci pojištění.

Pro případy tohoto typu existuje možnost sjednat si pojištění hrobu. Zatímco se může na první pohled zdát, že takovéto pojištění stojí na okraji zájmu zcela oprávněně, praktičnost pojištění hrobu můžou potvrdit ti, kterým živly nebo méně morální jedinci místo odpočinku jejich příbuzného nějakým způsobem poničili. Částky na opravu totiž nebývají zanedbatelné.

Co všechno se může na hřbitově stát a jaká nebezpečí mohou hrobu či hrobnímu místu hrozit?

Není vzácností, že lidé, kterým není nic svaté, přicházejí na hřbitov a dávají průchod svému vandalismu. Jako důsledek končí náhrobek polámaný nebo nějakým jiným způsobem poničený. V nejhorším případě bývají znesvěcené samotné pozůstatky pozůstalých, především urny. Je dobré zmínit, že vandal musí být dopaden, jinak není pojistka vyplacena. Tento typ lidí často na hřbitovech povětšinou nekrade, ke spokojenosti mu stačí pouze znehodnocení místa.

Častým jevem na hřbitově bývají zloději. Mnoho jedinců je schopných okrást mrtvé o to málo, čím je vybavili pozůstalí. Mizejí fotky kvůli hodnotným rámečkům, ztrácejí si i kytky z hrobů nebo dokonce i svíčky. Kradou se však také samotné urny. Jednoduše vše, co má nějakou hodnotu a není problém to odnést.

Nepříjemným nebezpečím pro hrob bývají i živly, které dokážou napáchat velkou paseku. Nebývají však tak časté, jako předchozí případy. Jak často přichází povodeň nebo jak často spadne na hrob strom po vichřici? Když se však taková situace stane, jedná se o poničení závažné, nesoucí s sebou velké náklady na opravu.

S nabídkou pojištění hrobu se ještě u českých pojišťoven nesetkáte tak často. Pokud budete mít zájem o toto pojištění, můžete se obrátit na pojišťovny Allianz, UNIQU a nebo také na Českou pojišťovnu.

Mezi vlastnosti pojištění hrobu patří, že pojistit se může pouze majitel hrobu, ne provozovatel hřbitova. Rozhodnutí, zda se pojistit a platit malou částku ročně, nebo čelit náhle vysokým výdajům.

Zatímco první dvě z těchto pojišťoven vám budou schopny pojistit hrob pouze jako součást pojištění majetku, jen Česká pojišťovna Vám může nabídnout toto pojištění jako samostatné. Jaké jsou další rozdíly mezi těmito pojišťovnami v oblasti pojištění hrobů?

U České pojišťovny si můžete jako u jediné u nás pojistit hrob samostatně pomocí produktu „Pojištění v kostce“. Je také k dispozici častější varianta v rámci pojištění nemovitosti nebo domácnosti.

Pojištění zahrnuje všechny pevné součásti hrobu, náhrobku či hrobky. Naopak co pojistit nemůžete jsou například svíčky, které byly volně položeny a ani květiny, které na hrob přinesete. Pro tuto pojišťovnu není důležitá doba, kdy se pojistná událost stane a není stanoveno maximum, do kterého lze hrob či hrobku pojistit.

Pojistit se může i provozovatel hřbitova pro případ živelných škod na hrobech, ale jen pro tyto případy.

U pojišťovny Allianz je podmínkou, že věci musí být spojené pevně s povrchem země. Všechno movité, svíčky, kytice, věnce, podobně jako u České pojišťovny, pojistit nejde. A stejně jako u České pojišťovny není důležité, v jaké denní době se pojistná událost stane.

Pojištění nelze sjednat samostatně, pouze v rámci pojištění staveb anebo domácnosti, přičemž pojištěný hrob může být jinde, než pojištěná stavba nebo domácnost.

U pojišťovny UNIQA Vám pojistí náhrobní kameny, desky, podezdívky, rámy, urny, ozdoby a vše další pevně spojené s náhrobkem či deskou.

Pojištění  nelze sjednat samostatně, ale pouze jako součást pojištění stavby nebo domácnosti. pojištěný hrob může být jinde než pojištěná stavba nebo domácnost.

V případě zájmu o toto pojištění kontaktuje naše pojišťovací poradce na tel. 515 555 555.