Jak je to se zodpovědností za zvíře, které způsobí škodu, a proč se vyplatí pojištění

Někteří lidé nedají na své zvířecí mazlíčky dopustit – nikdy by nikomu neublížili a poslouchají na slovo. O to překvapivější bývá situace, kdy zvíře způsobí škodu svými zuby na gauči známého, na někoho vyskočí a porazí ho nebo například zaútočí na jiné zvíře.

Od roku 2014 se pohled práva na zvíře a nakládání s ním značně změnil a je nyní složitější. Nový občanský zákoník totiž přináší novinku, kdy stanoví, že „živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze“.

Za škody způsobené zvířetem je samozřejmě ze zákona odpovědný jeho vlastník. Z tohoto pravidla existuje výjimka a tou jsou vlastníci zvířat, která slouží k obživě nebo k výkonu výdělečné činnosti. V takovém případě vlastník nemá povinnost k náhradě škody, když prokáže, že nemohl události zabránit a nic nezanedbal.

Také, i když méně uplatňovaným, pravidlem je, že pokud Vám zvíře někdo odcizí, zodpovědný jen on a Vy se s ním dělíte o náklady jen v případě, když se nepodaří prokázat, že jste mohli odnětí rozumně zabránit.

Z toho lze vyvodit základní poučení: je potřeba být preventivně velmi opatrný, jinými slovy počínat si tak, aby k nepříjemným situacím s naším zvířecím přítelem nedošlo. Takových menších a větších nevědomých neopatrností se však jako lidé dopouštíme dnes a denně a tudíž jako jediný spolehlivý způsob ochrany je pojištění odpovědnosti, při kterém se pojišťovna postará o finanční kompenzace, které by druhá strana mohla požadovat.

Psa, si u nás můžete pojistit i se zahrnutím pojištění odpovědnosti zatím jen u dvou pojišťoven. Vybrat si lze mezi Českou pojišťovnou a Českou podnikatelskou pojišťovnou. Obě pojišťovny nabízejí zajímavé pojistné produkty, pro obě ale zároveň platí některá omezení, co se týče odpovědnosti za psa, například že některá plemena agresivnější povahy pojistit nelze.

Česká pojišťovna nabízí limity 2 000 000 Kč na zdraví a usmrcení, 1 000 000 Kč v případě majetku a 500 000 Kč při finanční újmě.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí tři kategorie limitů pojistného plnění: V první kategorii je limitem újmy na majetku 250 000 Kč a při ublížení na zdraví a usmrcení 500 000 Kč, ve druhé jsou limity 500 000 Kč a 1 000 000 Kč a ve třetí 1 000 000 Kč při škodě na majetku a 2 000 000 Kč při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojištění se vztahuje na vlastníka i opatrovatele zvířete při události v České republice nebo při přechodném pobytu v jiné evropské zemi.

Porovnání cen pojišťoven i samotné on-line pojištění psa včetně odpovědnosti naleznete na www.pojisteni.com/pojisteni-psu. V případě, že byste chtěli získat podrobnější informace a využít zkušeností pojišťovacího poradce, volejte na 515 555 555.