O havarijním pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání nejen při autonehodě

Jste-li vlastníkem motorového vozidla, dříve nebo později se určitě budete muset postavit před rozhodnutí: sjednat či nesjednat si havarijní pojištění? Zatímco u povinného ručení Vám rozhodnutí o jeho sjednání či nesjednání usnadňuje jeho nutnost, v případě havarijního pojištění leží tato volba jen ve Vašich rukou.

Motorová vozidla mohou disponovat dvěma různými pojištěními. Prvním z nich je povinné ručení, které je vyžadováno zákonem a pokud ho nemáte zřízeno, měli byste tak učinit ještě dnes. Platí za Vás škody při dopravní nehodě, kterou jste zavinili Vy a které utrpěla protistrana. Ať už je to újma na majetku, škoda na zdraví, škoda usmrcením nebo další nepříjemnosti, které způsobíte druhé straně, to vše je do daného finančního limitu chráněno tímto pojištěním.

Ale co Vaše auto a Vaše zdraví? Právě v těchto chvílích vstupuje do hry havarijní pojištění. V případě, že jste viníkem autonehody, jsou případné újmy materiální i zdravotní na Vaší straně kryty právě tímto pojištěním.

Havarijní pojištění se však nevztahuje pouze na situace, kdy jste skutečně zavinili dopravní nehodu. Sféra působení tohoto pojištění je mnohem širší. Ve skutečnosti k mnohým pojistným událostem není ani potřeba Vás jako řidiče či dokonce viníka.

Pojistná rizika se z hlediska havarijního pojištění dají rozdělit do několika skupin: havárie, živel, odcizení a vandalismus. Nabídky pojišťoven se liší, ale obecně platí, že si můžete pojistit kombinaci těchto rizik. Od výběru se poté odvíjí výše pojistného. Největší jistotu máte, pokud si sjednáte havarijní pojištění ve variantě All risk, která zahrnuje všechna vyjmenovaná pojistná rizika.

Havarijní pojištění Vám může pomoci v případech, které s dopravou nemají nic společného. Spadá pod něj například poškození vozidla pádem větve, zvířetem, povodní nebo kroupami, ale také vandalismus jako prokazatelně úmyslné jednání třetí osoby. Jako neocenitelné se toto pojištění ukáže v případě krádeže vozidla nebo některé z věcí, které jste si v něm zanechali. Pojišťovny plní vždy maximálně do výše obecné ceny vozidla.

Je také důležité se zorientovat v nabídce asistenčních služeb, jejichž kvalita, rozsah a priority jsou často značně odlišné: zatímco někde Vám jen zajistí kontakt na odtahovou službu či servis, jinde Vám dají i příspěvky a možnost ubytování v místě poruchy nebo náhradní dopravu do místa bydliště. To vše se hodí několikanásobně více v zahraničí, což platí i o právním poradenství, protože v tomto případě mezi výhody zpravidla patří tlumočník a poskytování překladů.

U některých pojišťoven lze uzavřít připojištění GAP, které kryje u nových vozidel totální škodu a odcizení na novou hodnotu po dobu tří let od pořízení auta. Součástí havarijního pojištění může být i úrazové pojištění posádky vozidla, pojištění zavazadel nebo rozšíření asistenčních služeb.

Od počátku nového tisíciletí navíc platí systém bonusů a malusů. Za každých 12 měsíců, kdy nečerpáte z havarijního pojištění, získáváte 5% bonus, kterých může být více a postupně se sčítají a poznáte je jako slevu na placeném pojistném. Naopak při zavinění dopravní nehody přichází na řadu malus, kdy naopak musíte na pojistném platit více.

Na www.pojisteni.com/havarijni-pojisteni si můžete online pojistit své auto z pohodlí Vašeho domova. Pojistné je u části pojišťoven vypočítáno automaticky, u ostatních Vám pošleme výpočet obratem e-mailem případně sdělíme po telefonu. Výhody jednotlivých připojištění, jejich rozsah a vhodnost pro Vás a Vaše vozidlo rádi sdělí naši zkušení pojišťovací poradci.