O rozdílech mezi povinným ručením a havarijním pojištěním a proč si sjednat havarijní pojištění

O svůj vůz se mnozí řidiči často starají velmi pečlivě, ať už se jedná o úklid interiéru vozu, vylepšení výbavy vozu nebo například dokonalé umytí vozidla, aby na něm nezůstala ani šmouha. Za stejně důležité by však měli brát i obojí pojištění svého vozu.

Pojištění je totiž nesmírně důležité právě v citlivých případech, kdy si lidé způsobí na vozidlu nějakou škodu, nebo vozidlo způsobí nepříjemnosti někomu jinému.

Pojištění motorového vozidla můžeme rozdělit na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Zatímco s prvním z těchto pojištění, známým jako povinné ručení, mají řidiči zkušenost, druhé mnozí z nich zanedbávají. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jedním z hlavních rozdílů je to, že zatímco povinné ručení je nutným „vybavením“ každého motorového vozidla, havarijní pojištění je zcela dobrovolná záležitost. To tedy znamená, že zatímco každé vozidlo (jehož majitel dodržuje zákon) má sjednáno povinné ručení, velké množství jich jezdí bez havarijního pojištění a jeho výhod. Nepovinnost ale neznamená neužitečnost, právě naopak.

Povinné ručení Vás chrání před finančními obtížemi při situacích, kdy jste Vaší vinou způsobili újmu jinému člověku na majetku nebo zdraví – havarijní pojištění Vás chrání jinak – tentokrát jde totiž o Vás a Vaše vozidlo, Vaše zdraví a například i Vaše zavazadlo ve vozidle, které je nebo při dobře sestaveném havarijním pojištění může být finančně chráněno.

K povinnému ručení si můžete sjednat také některá připojištění, jež bývají většinou výhodami havarijního pojištění. Jedná se například o úrazové pojištění posádky Vašeho vozidla.

Pouze havarijní pojištění však nabídne kompletní ochranu Vás, Vašeho vozu i majetku v něm. Nejlepší bude, když si sjednáte variantu All risk, která zahrnuje riziko odcizení, havárie, vandalismu i živlu, tato rizika lze však pojistit samostatně nebo v kombinacích.

Po sjednání havarijního pojištění patří mezi výhody sjednání u stejné pojišťovny s povinným ručením to, že si mezi nimi můžete převést dosud získaný bonus a zpravidla získáte i slevu za sjednání.

K havarijnímu pojištění můžete sjednat tzv. pojištění GAP (Guaranteed Asset Protection Insurance). To se hodí majitelům nových vozů, protože toto připojištění umožňuje pojistit vozidlo proti ztrátě jeho hodnoty. Pojišťovna tímto pojištěním garantuje klientovi pojistné krytí do výše původní ceny vozidla, cena Vašeho vozu tak v očích pojišťovny neklesne po dobu dalších 3 let od sjednání tohoto pojištění. Důležité je však zmínit, že se jedná pouze o případy totální škody nebo odcizení. Výhodou tohoto postupu je také to, že se v těchto případech nepočítá se spoluúčastí.

Pokud se tedy chcete ochránit finančně před škodou na vlastním voze, zdraví nebo i majetku uloženém ve voze, samotné povinné ručení Vám bude na nic. Pravděpodobnost pojistné události u havarijního pojištění a užitek sjednané pojistky je vyšší, než u povinného ručení. Nejde jen o to, že je řidič zkušený a nebourá (i když přesto nabourá, zpravidla poškodí také své vozidlo), ale poškození vozu zvířetem, vandalismem, živlem nebo jeho odcizení se může stát úplně každému. Sjednat si havarijní pojištění můžete on-line na našich stránkách.