Tříletá garance ceny u pojištění motorových vozidel

Pokud patříte mezi řidiče, kteří jezdí opatrně a bez problémů, mohla by Vás zaujmout varianta pojištění motorových vozidel, kde byste tuto vlastnost zúročili v jistotu, že Vám pojistné nebude navyšováno. Takovou možnost nabízí například pojišťovna Allianz.

Ve své nabídce má od letošního roku Tříletou garanci ceny pro povinné ručení i havarijní pojištění. Tato garance Vám bude poskytnuta v případě, kdy bude smlouva sepsána na dobu určitou. Po celou dobu tří let bude tedy pojistné zafixováno na stejné hodnotě.

Allianz se snaží zvýhodnit klienty s dlouholetým bezeškodním průběhem, kterým nabízí odpovídající slevy a jistotu, že budou platit za pojištění motorového vozidla v následujících letech stejné pojistné.

Jakou slevu od pojišťovny Allianz na pojistném obdržíte, záleží právě na tom, kolik bezeškodních měsíců máte za sebou:
– do 35 měsíců získáváte 5% slevu,
– od 36 měsíců do 95 měsíců získáváte 10% slevu,
– od 96 měsíců do 155 měsíců získáváte 20% slevu,
– od 156 měsíců získáváte 30% slevu.

Při uzavření smlouvy na dobu 3 let sice není možné uplatnit slevu regionálního ředitelství a slevu za bezpečnou jízdu, všechny ostatní slevy však můžete běžně uplatňovat.

Důležitým pravidlem u této smlouvy je, že pojistník a provozovatel vozidla musí být po celou dobu trvání smlouvy stejní lidé.

Zelenou kartu obdržíte standardně pouze na jeden rok, následující zelené karty Vám budou zasílány každý další rok poštou.

Jelikož se jedná o smlouvu na dobu určitou, objevuje se rovněž otázka předčasného ukončení. Sankce za předčasné ukončení povinného ručení se bude v tomto případě uplatňovat v závislosti na důvodu.

Při objektivních důvodech se smlouva ukončuje bez sankce. Jedná se o: odcizení nebo zničení vozidla, výpověď pojištění po škodě, úmrtí pojistníka, trvalé vyřazení vozidla z evidence, výpověď do 2 měsíců od sjednání. Při výpovědi dohodou rozhoduje o uplatnění či neuplatnění sankce pojišťovna Allianz.

Při neobjektivních důvodech se sankce uplatňuje. Do této kategorie spadá dočasné vyřazení z evidence vozidel, prodej vozidla a stornování pro neplacení pojistného.

V prvním roce je sankce rovna 25 % z ročního pojistného, ve druhém 20 % z ročního pojistného, ve třetím roce smlouvy se jedná už jen o 15 % z ročního pojistného.

Pokud by se Vás týkal případ změny vlastníka vozidla, může Vám být sankce vrácena, pokud si do měsíce od zániku tohoto pojištění sjednáte u Allianz další smlouvu na 3 roky a s tím, že v této nové smlouvě setrváte déle než 3 měsíce.

Pokud by u Vás došlo k pojistné události, navrhne Vám Allianz možnost zachování probíhajícího tříletého pojištění pod podmínkou, že dojde k navýšení pojistného.

Po uplynutí doby tří let je pojistná smlouva automaticky prolongována o další tři roky. Pojistné se v tuto chvíli samozřejmě může změnit, budete mít však opět na tři roky jistotu jeho fixace. Toto prodloužení můžete samozřejmě bez jakékoli sankce odmítnout. Navazující smlouva se řídí stejnými pravidly jako předchozí.

Součástí pojistné smlouvy bude Dodatek – Tříletá garance ceny. V tomto dodatku budete mít vypsaný splátkový kalendář, přičemž si můžete vybrat, zda budete pojistné platit v ročních, pololetních nebo čtvrtletních splátkách.

V případě, že si u Allianz zvolíte povinné ručení ve variantě Exkluziv, získáte současně i Pojištění pro případ odcizení celého vozidla s limitem 100 000 Kč na celé 3 roky zdarma.

Pro sjednání tohoto pojištění nebo poradenství v této oblasti nás kontaktujte na tel.: 515 555 555.